• 21/06/2024

Kempens Landschap is geen vzw meer maar een stichting van openbaar nut

Kempens Landschap is geen vzw meer maar een stichting van openbaar nut

TONGERLO – Om de slagkracht en de groeikansen van de organisatie te verhogen kreeg Kempens Landschap een nieuwe organisatiestructuur: de vzw wordt een Stichting van Openbaar Nut. Aan de Beddermolen in Tongerlo ondertekende minister van Justitie Koen Geens (CD&V) officieel het Koninklijk Besluit hiertoe. Kempens Landschap werd in 1997 opgericht om de Landloperkolonies van Wortel en Merksplas veilig te stellen. Vandaag beheert de organisatie samen met de betrokken lokale besturen historische sites en domeinen in zowat alle steden en gemeenten van de provincie Antwerpen, met uitzondering van de stad Antwerpen en de gemeenten Schoten en Zwijndrecht.

Gedeputeerde en co-voorzitter Jan De Haes (N-VA): ‘VZW Kempens landschap ontstond op initiatief van de provincie Antwerpen en een 40-tal gemeentebesturen. Wortel en Merksplas-Kolonie met hun historische landschappen, stonden toen onder druk. Het doel van Kempens Landschap is  net om waardevolle historische landschappen en ruimte in de provincie Antwerpen te koesteren, te  beheren en open te stellen voor het publiek. Wij hebben 1 100 hectare in eigendom, verspreid over 66 gemeenten.’

‘Onze domeinen zijn heel divers: open ruimte, bossen, landgoederen met statige parken, religieus erfgoed, industrieel en militair erfgoed, monumenten, molens, kastelen tot zelfs een steenbakkerij. Van Europa ontving Kempens Landschap in 2014 de Nostra Award, een prijs die wordt toegekend aan verdienstelijke erfgoedverenigingen.’

Gedeputeerde en co-voorzitter Kathleen Helsen (CD&V): ‘We mogen fier zijn op de maatschappelijke relevantie van Kempens Landschap. Het verhaal is inderdaad begonnen in de Noorderkempen maar ondertussen werken we samen met zowat alle Antwerpse gemeentebesturen die financieel bijdragen voor de aankoop van gronden en nadien van het beheer ervan.’

De ondertekening van het Koninklijk Besluit vond plaats in de Beddermolen in Tongerlo. ‘Toen de familie van Strydonck de Burkel in 2011 dit molendomein wilde verkopen, ondernam de gemeente Westerlo samen met vzw Kempens Landschap actie en kochten we  de molen om hem nadien in erfpacht te geven aan de gemeente. Er werd een restaurantiedossier opgemaakt om de molen weer maalvaardig te krijgen. Toen in 2004 prins de Merode besloot om 2 500 hectare te verkopen bleek dat Kempens Landschap iets uniek is. Het domein strekte zich ook uit over de provincies Brabant en Limburg maar daar kende men dit niet.. Nu zouden we toch navolging krijgen van de provincie Vlaams Brabant. ‘

Koen Geens: ‘Het belang van Kempens Landschap kan niet worden onderschat. Het is een uniek voorbeeld van de meerwaarde die de provincies als tussenschakel tussen gemeentebesturen de overheid kunnen bieden. Tot 1945 was Vlaanderen – en zeker de Kempen – een minderwaardige regio. Nu is er een onvoorstelbaar verschil tussen het Noorden en het Zuiden van  het land, in de omgekeerde richting dan wel.’

Een stichting van openbaar nut is een bijzondere vorm van stichting, namelijk  met een doelstelling van algemeen belang. Enkel die stichtingen die zijn opgericht voor de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard kunnen worden erkend als stichting van openbaar nut.  Om over rechtspersoonlijkheid te beschikken moet de stichting van openbaar nut eerst een erkenning verkrijgen. Dit moet gebeuren per Koninklijk Besluit. Hierdoor moet de notariële akte, inclusief een verzoekschrift en een lijst van de leden van de raad van bestuur, aan de FOD Justitie worden overgemaakt.

Edwin Mariën

Antwerps Persbureau afbeelding kempischlandschap.be

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten