• 24/05/2024

Karel de Grote Hogeschool zette duurzaamheid in de kijker via inspiratiedag

ANTWERPEN –  De Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zette haar duurzaam wetenschappelijk onderzoek in de kijker via een inspiratiedag waar onderzoekers en bedrijven elkaar ontmoetten.

 Want het werkveld speelt een belangrijke rol in het onderzoek aan hogescholen. Anders dan aan de universiteit ligt de focus op de praktijk: onderzoekers vertrekken vanuit een maatschappelijk probleem – denk aan het lerarentekort, kansarmoede of inclusie op de werkvloer – en gaan op zoek naar een duurzame, concrete oplossing die direct toegepast kan worden in het werkveld.

Er waren verschillende keynotes rond het centrale thema. Een aantal onder hen licht toe waarover ze hebben gesproken:

Gunilla de Graef (zie foto), onderzoeker & trekker werkgroep Duurzaam Onderzoek van KdG Research: Bij KdG durven we al eens groot te denken. Ook als praktijkgerichte onderzoekers. Maatschappij, milieu, onderwijs, steden, arbeidsmarkt: op al deze vlakken willen we duurzaam dromen, denken én doen. We delen expertise, verbinden inzichten, ontwikkelen tools en versterken competenties.’

‘We interpreteren duurzaamheid in de breedste zin van het woord: als inhoudelijke focus (sociaal en ecologisch), als timeframe (langetermijngericht) en als manier van werken (interdisciplinair, co-creatief en transformatief). De zes KdG-onderzoekscentra buigen zich samen over duurzaamheid als transversale focus. Ik ondersteun de reflectie en concrete actie rond dit topic, als trekker van de werkgroep ‘Duurzaam Onderzoek’. Hij ben zelf onderzoeker bij het centrum Publieke Impact waar ik me specialiseerde in inclusie en duurzaam organiseren.’

Fons Leroy, arbeidsmarktexpert, gewezen gedelegeerd bestuurder VDAB: ‘De arbeidsmarkt wordt de komende periode geconfronteerd met belangrijke uitdagingen zoals de klimaatverandering, de vergrijzing, de verdergaande technologisering en digitalisering, nieuwe migratiestromen en een structurele krapte aan personeel. Hoe kunnen we in het licht van deze uitdagingen onze arbeidsmarkt duurzaam en inclusief inrichten? Welke referentiekaders zijn richtinggevend voor de toekomst? Welke vaardigheden zijn nodig om mensen wendbaar én weerbaar te maken in een wereld van veranderingen?’

Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris: ‘Ik verdedig als kinderrechtencommissaris de belangen van kinderen en jongeren. Samen met haar team onderzoek ik jaarlijks zo’n 1 200 meldingen van mogelijke schendingen van kinderrechten en geef ik beleidsadvies aan ministers en parlementsleden.’

‘In deze talk vertrek ik vanuit de huidige levensomstandigheden van kinderen en jongeren op basis van het jaarverslag van Kinderrechtencommissariaat. Ik geef perspectieven mee op een duurzame toekomst voor de jeugd, op basis van mijn beleidsadviezen en gesprekken met kinderen, professionals en onderzoekers. Hoe kunnen we de rechten van kinderen en jongeren aangrijpen om vanuit de praktijk en het praktijkgericht onderzoek de wereld van morgen vorm te geven, voor en samen met de volgende generaties?’

Nina Maat, duurzaam onderneemster en oprichter MUCE: ‘MUCE wil bijdragen aan het opschalen van de circulaire economie. Dit door bruggen te bouwen tussen burgers, bedrijven en kennisinstellingen door middel van culturele activiteiten. MUCE deelt de leerlessen voor bedrijven en onderzoekscentra uit het eerste pop-up museum over circulaire economie.’ (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten