• 27/05/2024

Kap op Jan De Vostunnel omgevormd tot open ruimte voor bewoners van Kiel en Tentoonstellingswijk

ANTWERPEN – De bestaande kap op de Jan De Vostunnel krijgt een update en is nu al  omgevormd tot een nieuw stuk openbare ruimte voor bewoners van het Kiel en de Tentoonstellingswijk. Met moestuinbakken, een mobiel bos, een podium, een bloemen- en kruidentuin en nog veel meer. Deze tijdelijke invulling wil inspiratie bieden voor wat allemaal mogelijk is voor Ringpark Zuid, waar de verdere vertunneling van de Jan De Voslei deel van zal uitmaken.


De werken, ‘Cap-a-City’, maken deel uit van het co-creatief traject voor de realisatie van Ringpark Zuid, waarbij een aantal zaken worden uitgeprobeerd vooraleer het definitief plan wordt uitgetekend. Stad Antwerpen krijgt hiervoor financiële steun van het Vlaams Stedenbeleid. Fietsen over een pumptrack, groenten kweken met de buren, slacklines uitproberen…: het kan allemaal sinds vandaag, op het dak van de A112-tunnel aan de Jan De Voslei. Bewoners van de dichtbevolkte buurten Kiel en Tentoonstellingswijk worden uitgenodigd om de nieuwe site volop te ontdekken. Hiermee wil stad Antwerpen het veiligheidsgevoel verhogen, en tegemoetkomen aan de nood van de twee aanliggende woonwijken aan open ruimte voor sport, spel en ontspanning. Het geheel is ingericht als een lineaire tuin: aan de hand van lijnen op de grond bereiken de bezoekers verschillende gedeeltes zoals het grote podium, de pergola of de pumptrack. Sommige van de tijdelijke installaties blijven enkele weken of maanden staan, andere langer.

Op basis van deze eerste realisaties en programmatie kunnen verdere samenwerkingen met buurtbewoners en -organisaties worden uitgewerkt. Stad Antwerpen zal een evaluatie van deze tijdelijke invulling gebruiken om verder vorm te geven aan dit gedeelte van het nieuwe Ringpark Zuid. De definitieve werken voor het Ringpark starten in 2027. Naast het herwaarderen en programmeren van de publieke ruimte is het ook de ambitie om via deze vernieuwde kap de verbinding te maken tussen het parkencomplex van Nachtegaelenpark, Middelheim en Den Brandt en het toekomstige Ringpark Zuid. ​

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘De tunnelkap van de Jan De Voslei is één van de uitlopers van het nieuwe Ringpark Zuid en is een goed voorbeeld van hoe die transformatie er geleidelijk aan zal uitzien. Tot vandaag vormde de tunnelkap een bijna harde grens tussen het Kiel en de Tentoonstellingswijk. Op initiatief van de stadsmarinier komt daar nu verandering in en worden de kiemen gezaaid voor een nieuwe ontmoetingsplek voor de wijde omgeving, waar ook veel jonge Antwerpenaren wonen of naar school gaan. Dat geeft zuurstof aan de buurt, en zorgt voor een veiligere en meer leefbare wijk.’

 

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘We werken in Antwerpen aan een stad die leefbaarheid en mobiliteit combineert. Steden die daarin slagen, zijn aantrekkelijke steden om in te wonen, te werken, te investeren en om te bezoeken. Antwerpen wil zo’n stad zijn, eerst en vooral voor haar bewoners. Wat we hier op de tunnelkap Jan De Voslei realiseren is daarvan een schoolvoorbeeld.’

 

De kracht van Cap-a-City ligt in de collectieve inspanning. Door nauw samen te werken met buurtbewoners, streeft het project ernaar om een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid te creëren. Dat zorgt ervoor dat de tuin niet alleen een fysieke ruimte is, maar ook een weerspiegeling van de gemeenschap en haar waarden. De nieuwe invulling is een gezamenlijk project van de Antwerpse stadsmarinier voor het Kiel en het projectteam van Ringpark Zuid. Een groot deel van de uitvoering werd gedaan door bedrijven die actief zijn in de sociale tewerkstelling.

Sylvie MICHELE

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten