• 24/07/2024

Kans op strengere regels reëel, Antwerps testdorp dra open voor iedereen

ANTWERPEN – Vanavond kwam de Verenigde raadcommissie van de Antwerpse provincieraad bij elkaar om te debatteren over de visie en het beleid rond de coronamaatregelen van de gouverneur en van het provinciebestuur.

Gouverneur Cathy Berx bekende dat het federale coronabeleid beter kan. ‘Er zijn zoveel kleine regeltjes en uitzonderingen dat niemand ze nog begrijpt. Toch is het makkelijk: de zes gouden wetten blijven van toepassing. Jammer genoeg moet ik vaststellen dat het opnieuw de verkeerde kant opgaat. Het reproductiegetal in onze provincie was eind augustus 0,8. Nu is dat opgeklommen naar 1,4. Het aantal besmettingen is in de loop van de voorbije week toegenomen met 98,7 procent. Boom doet het momenteel het slechtst van heel het land. Alleen Hulshout en Vorselaar zijn coronavrij. Bovendien moeten we vaststellen dat de voorbije week het aantal besmette 65+-ers is toegenomen. In Niel behoren 78 procent van de besmetten tot die leeftijdscategorie, in Wommelgem 60 procent en in Edegem 25 procent. In de stad Antwerpen blijft het voorlopig beperkt tot zes procent.’

Bruno Valkeniers (Vlaams Belang) had vragen over de wettelijkheid van de avondklok en vroeg zich af of een samenscholingsverbod niet had volstaan. Bovendien wou hij weten waarom bepaalde wijken niet werden afgesloten.

Berx: ‘Vergeet niet dat op 23 maart de federale regering eigenlijk een dag- en nachtklok had uitgevaardigd. We mochten toen alleen maar fietsen en wandelen. Zelfs alleen skaten en alleen basketten mocht niet wat wij in Antwerpen absurd vonden. In het ministerieel besluit staat trouwens dat in de horeca de afstand tussen twee tafels anderhalve meter moet zijn. Maar tafels besmetten elkaar niet. Wij maakten er ‘tussen twee gezelschappen’ van. De nachtklok werd ingevoerd omdat we moesten vaststellen dat er veel te veel inbreuken waren. De politie bracht ons op de hoogte van verscheidene illegale feestjes onder jongeren. Een samenscholingsverbod was dus niet voldoende.’

De gouverneur legde artikel 128 van de provinciewet voor om haar politiek te verdedigen. ‘Er staat in de wetgeving trouwens duidelijk gestipuleerd dat de gouverneur en de burgemeesters verplicht zijn maatregelen te nemen ingeval van epidemieën. Er zijn tal van klachten geweest. De Raad van State heeft ze allemaal verworpen. Bovendien hebben wij een advies van Celeval – dat alle niet essentiële reizen naar Antwerpen wou verbieden– naast ons neergelegd. Ingrijpen bij bepaalde brandhaarden kon niet omdat we toen niet wisten waar die zich situeerden. Op dat gebied is Nederland een voorbeeld. Daar kan je per gemeente tot in de details opvragen tot welke leeftijdscategorie een besmet persoon behoort en waar die woont.’

Aparte maatregelen voor Antwerpen ziet Berx  niet meteen zitten. ‘De cijfers verslechteren overal  met uitzondering van de provincie Luxemburg. Nu, regels voorschrijven is één ding, de bevolking moet ze ook nog naleven. ‘Eigenlijk mogen we niet klagen. Het aantal pv’s bleef binnen de perken maar soms zou ik graag een politicus zijn geweest van een Scandinavisch land waar men – zonder dat de overheid wetten dient op te leggen – gedisciplineerder leeft.’

Volgende week woensdag wacht een nieuw veiligheidsraad. Berx zei  het niet met zoveel woorden maar houdt er wel rekening mee dat er bijkomende maatregelen komen. ‘Ik hoop vooral dat men de juiste beslissingen neemt. Eén ding begrijp ik niet: in de huidige veiligheidsraad zit geen enkele viroloog meer.’

Fauzaya Talhaoui (sp.a) vroeg zich af waarom het corona-testdorp aan Spoor Oost niet wordt opengesteld voor alle bewoners van de provincie. Berx: ‘Daar wordt aan gewerkt. Eerstdaags zal daar meer over worden gecommuniceerd. Nu, heel eenvoudig is dat niet want de gemeenten die willen deelnemen, zullen daarvoor financieel moeten bijdragen. De stad Antwerpen bijvoorbeeld betaalt er 500 000 euro voor.’

Namens de deputatie betreurde Luk Lemmens (N-VA) dat de politiek niet eerder zijn verantwoordelijken had genomen. Van een meningsverschil met de gouverneur was geen sprake zei hij.

‘Een gouverneur is nu één keer de vertegenwoordiger van de federale regering dus heeft zij plichtsgetrouw die opdracht uitgevoerd. Wij, als deputatie,  hebben maatregelen genomen om de economie te steunen.  Ik betreur dat in ons land de virologen – en niet de politici – het eerst het heft in handen hebben genomen. Het virus is nog lang niet weg maar toch kunnen we ons niet veroorloven om in een angstcultuur te blijven leven. Sowieso gaan er nog faillissementen volgen met de nodige familiale gevolgen. Bij het opmaken van de begroting gaan we bekijken welke ingrepen we als provincie nog kunnen doen.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten