• 27/05/2024

Jongeren uit alle Antwerpse districten krijgen inspraak via adviesraad van de stad

ANTWERPEN – Vanmiddag vond de eerste bijeenkomst plaats van de Adviesraad Antwerpse Jongeren, met deelnemers tussen de twaalf en 24 jaar die advies zullen geven over beleidskwesties. Dankzij de adviesraad krijgen jonge Antwerpenaren een stem in het beleid. De groep zal drie tot vier keer per jaar samen komen.

Jinnih Beels (Vooruit, zie foto hieronder), schepen voor onderwijs en jeugd: ‘De eerste bijeenkomst van vandaag startte met een rondleiding hier in het stadhuis. Daarna gingen de jongeren in gesprek over actuele kwesties. Ze konden hun ideeën en standpunten delen over een bevraging binnen het kader van de A 1000. Dat is een jongerentop van 1 000 jongeren uit het vijfde en zesde leerjaar die, naar aanleiding van de verkiezingen, in debat gaat met kopstukken uit de Antwerpse politiek. De vraag die daarbij centraal staat is ‘Wat leeft er bij Antwerpse tieners en jongeren en hoe kan dat vertaald worden naar concrete beleidsaanbevelingen?’ Volgend jaar zullen er 25 nieuwe jongeren toetreden, waardoor de totale groep zal groeien tot 50 leden. Dit zorgt ervoor dat de samenstelling van de raad jaarlijks vernieuwt, terwijl de continuïteit ervan behouden blijft.’

Eén van de deelnemers is Imane Arrahmouni (17, zie foto hieronder). ‘Vandaag hebben wij gesproken over hoe wij ‘’t Stad’ beter kunnen maken voor jongeren. Zelf ben ik de voorzitter van de Antwerpse jeugdraad op districtsniveau. Voor mij was het evident dat ik hier eens langs ging komen. Ik ben heel erg trots op Antwerpen. We zitten hier momenteel in het allermooiste stadhuis dat er is. De bijeenkomst was heel erg aangenaam. Het zijn stuk voor stuk supertoffe mensen. Ik zal hier nog twee jaar aan meewerken. Daarna zullen andere jongeren worden geselecteerd. We werken met take overs. Eén van de thema’s is het nachtleven. En zo gaan we per thema verder gaan. De agenda is nog niet bepaald. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland begin mei. Het belangrijkste is dat jongeren nu een stem krijgen.’

Boris Mets, directeur jeugd bij de stad Antwerpen: ‘In 2018 is de bevoegdheid jeugd gedeeltelijk gedecentraliseerd. Je had vroeger  de districtsjeugdraden en die vormden dan samen de stedelijke jeugdraad. Door de decentralisatie klopte dat verhaal niet meer. Er was wel een sectoroverleg van jeugdorganisaties of het jeugdwerk maar een echte jongerenadviesraad was er niet. Vandaar dat we nu de adviesraad jongeren hebben opgericht. We hebben heel de boel rond inspraak en jeugdbeleid gereorganiseerd. Je hebt nu deze adviesraad jongeren, een adviesraad studenten, een adviesraad jeugdwerk en een adviesraad rond alles wat met naschoolse opvang en vakantie-opvang te maken heeft.’

‘De leden van de adviesraad jongeren zijn hier terecht gekomen via loting. We hebben naar 10 000 jonge Antwerpenaren tussen de twaalf en 24 een brief gestuurd. Die konden zich kandidaat stellen maar we hebben ook via sociale media en jeugdorganisaties de oproep verspreid. In het totaal hebben 120 jongeren zich kandidaat gesteld en daarvan hebben we er 25 uit geloot waarbij we er wel rekening mee hebben gehouden dat er evenwicht is tussen de postcodes, tussen jongens en meisjes en tussen leeftijden.’

‘Vandaag bleek dat jongeren heel veel belang hechten aan een groene en een propere stad. Mobiliteit met een veilig en frequent openbaar vervoer dat ook na 22 uur rijdt, zijn dingen die hen ook bezighoudt. Ze vragen tevens voldoende plekken waar ze niet meteen twintig euro moeten neertellen om iets te drinken. Veel van de meisjes vroegen veilige plaatsen voor hen. De Vlaamse jeugdraad werkt met verkiezingen. Dat is een systeem dat jongeren bevoordeeld die vlot het woord nemen en extravert zijn. Dankzij onze loting zitten hier ook jongeren die zich wat minder in de kijker werken. En dan zie je met wat voor fantastische dingen jongeren bezig zijn: er is een twaalfjarige bij die in een sociale keuken werkt maar ook een 24-jarige die een Master Urban Management volgt in Amsterdam.’

Edwin MARIËN

Op de foto bovenaan het artikel: vlnr Boris Mets, Tine Van Dyck (deskundige jeugd) en Roel Camps (expert inspraak & participatie jeugd – projectleider)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten