• 24/06/2024

Jong VLD Antwerpen ziet Wilrijk als voorbeeld van goed fietsbeleid

WILRIJK – Vandaag is het Wereldfietsdag. De stad en de districten hebben de laatste jaren stevig ingezet op fietsinfrastructuur. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. Om aandacht te vragen voor de knelpunten kroop Jong VLD Antwerpen samen met haar districtsafdelingen  op de fiets. Voorzitter Magalie Verstraelen (rechts op de foto): ‘De fiets wordt steeds populairder. Veiligheid, comfort en een goed netwerk zijn het minimum dat de Antwerpenaar verdient.’

Verstraelen: ‘De stad heeft een stevige inhaalbeweging gemaakt wat fietsvoorzieningen betreft door onder meer het districtenfietspad en de uitbreiding van het Vélo-netwerk. Private spelers vonden hun weg op de deelfietsenmarkt. Ook het Vlaamse niveau droeg haar steentje bij. Toch is er nog steeds ruimte voor verbetering waarbij de Stad en het Gewest kunnen helpen. Zo zijn er volgens de jongeren nog heel wat onveilige kruispunten in de districten en zijn heel wat fietspaden aan vernieuwing toe. De weg leent zich niet altijd tot een geruste fietsrit, denk bijvoorbeeld aan de vele straten met kasseien of gevaarlijke situaties  waarbij fietsers moeten laveren tussen de sterke weggebruikers. Wij moedigen de stad en de districtsbesturen aan om te blijven inzetten op de verbetering van fietsinfrastructuur.’

Daarnaast zijn er nog een aantal grote gaten in het Vélo-netwerk. Zo is er in Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo geen enkel Vélo-station terug te vinden. ‘Heel wat Antwerpenaars zijn voor hun fietsverplaatsingen afhankelijk van het Vélo-netwerk. Wij willen er voor pleiten om het Vélo-net uit te breiden tot voorbij de stadsgrenzen. Waarom geen samenwerking met de besturen uit de randgemeenten? Het maakt het gemak voor de gebruiker alleen maar groter en de kost kan over de verschillende gemeenten worden verdeeld. Waarom de bewegingsvrijheid van de Antwerpse fietser beperken als je er ook voor kan kiezen deze nog te verruimen?’

Werner Theuns (links op de foto), districtsschepen voor Openbaar Domein en plaatselijk afdelingsvoorzitter Wim Verreyken (midden op de foto) gidsten de jonge liberalen door Wilrijk.  Theuns: ‘De afgelopen jaren hebben wij er bewust voor gekozen om sterk in te zetten op de verbetering van de fietsinfrastructuur. In de voorbije legislatuur werden heel wat fietspaden aangelegd of heraangelegd, al dan niet (deels) gesubsidieerd door de hogere overheid. En ook deze legislatuur wordt hier stevig in geïnvesteerd. De komende vijf jaar voorziet het district nog om en bij de 2 500 000 euro van haar investeringsbudget voor de vernieuwing, aanpassingen, aanleg en heraanleg van fietspaden. Zo staat de Spoorweglaan bijvoorbeeld in de meerjarenbegroting ingeschreven om daar nieuwe fietspaden in combinatie met een fietsstraat aan te leggen.’

De aanpak van de fietsinfrastructuur staat expliciet in het lokale liberale programma. Verreyken: ‘De fiets wordt almaar populairder. We kiezen er doelbewust voor om de Wilrijkse fietser als prioriteitengroep te behandelen. Het is nodig om op vlak van Openbaar Domein een langetermijnvisie aan te houden en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Dat we de bevoegde schepen opnieuw hebben kunnen leveren, maakt dit ook mogelijk. Zo stelden wij in ons verkiezingsprogramma Park Spoor Zuid voor waarbij een fietsersbrug het Wilrijkse en Mortselse deel zou verbinden. Met het Kopenhagenplan van Vlaams minister Bart  Somers, hebben wij dit voorstel terug op tafel gelegd. De deelnemende fietsers zagen hoe Wilrijk een voorbeeld is hoe lokale inspanningen een verschil maken in het fietscomfort.’ (EM / Foto Jong VLD Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten