• 21/06/2024

JOK licht Antwerpse jongeren met schuldinzicht uit klassieke strafsystemen

ANTWERPEN – De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen slaat de handen in elkaar met het Vlaamse justitiehuis, het parket, Moderator VZW en de Stad Antwerpen (Kompas+) om een jongerenopvolgingskamer (JOK) in te richten die een meer effectieve aanpak mogelijk maakt van jonge delictplegers in de overgang naar meerderjarigheid. Dat laat Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA, zie foto) weten. De eerste zitting van de jongerenopvolgingskamer is eind maart gepland. Demir: ‘Als we willen voorkomen dat jongeren steeds nieuwe misdrijven plegen en in de zwaardere criminaliteit belanden, moeten we de neerwaartse spiraal doorbreken door ook zij die net achttien jaar geworden zijn veel kordater op te volgen.’

De jongerenopvolgingskamer is ontstaan uit de nood aan een alternatieve en ketengerichte aanpak voor jongeren, waarbij kort op de bal kan worden gespeeld, iets wat in een klassieke correctionele procedure niet mogelijk is. Verschillende partners hebben ingetekend op deze innoverende procedure, die erop gericht is jongeren met schuldinzicht en een hulpvraag uit het klassieke strafsysteem te lichten zodat ze aan hun rehabilitatie kunnen werken nog voor er sprake is van een eindvonnis. Maatwerk, herstel en responsabilisering staan centraal.

De JOK richt zich allereerst op jongeren vanaf achttien jaar, komende van KOMPAS +, een initiatief waarbij minderjarige plegers van nabij worden opgevolgd. KOMPAS + merkt op dat sommige jongeren ook na achttien jaar verder opgevolgd dienen te worden. De JOK laat toe deze zogenaamde KOMPAS+ – jongeren na het eerste feit dat ze als meerderjarige opnieuw plegen, terug ‘bij de kraag te vatten’. De tweede doelgroep zijn jongeren tussen achttien en 25 jaar die geweldmisdrijven plegen. Uit de praktijk blijkt een grote nood om ook deze jongeren van dichtbij op te volgen. Vaak plegen zij in eerste instantie ‘beperkte feiten’ maar door een gevoel van straffeloosheid, dat ontstaat door de duur van de gerechtelijke procedure en/of de gebrekkige strafuitvoering, gaan ze vrij snel over naar zwaardere feiten, vaak geweldmisdrijven. De JOK wil voorkomen dat deze jongeren over een beladen strafregister beschikken, aangezien dit hun toekomstmogelijkheden beperkt, de stap naar nieuwe misdrijven verkleint en ze zo in een neerwaartse spiraal terecht kunnen komen.

Demir: ‘Om te vermijden dat jonge criminelen rasechte veelplegers worden of steeds zwaardere feiten gaan plegen, nemen we het initiatief om jongeren op de overgang van minder- naar meerderjarigheid kordater op te volgen. Veel jongeren glippen immers door de mazen van het net wanneer ze achttien jaar worden. Om dit te vermijden richten we binnen parket Antwerpen een JOK op. Het parket kan onmiddellijk maatregelen nemen zodat er kordaat wordt opgetreden. Enkel zo kunnen we jeugdige criminaliteit terugdringen.’

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘De stad zet samen met tal van partnerorganisaties al verschillende jaren in op het Kompas+ project voor minderjarige veelplegers. Met JOK komt er een breed verlengstuk daarvan voor de doelgroep die net iets ouder is. Deze projecten zijn enorm waardevol. We versterken de re-integratie van jongvolwassenen met vaak een multiproblematische achtergrond, en ondersteunen hen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. JOK is een goed voorbeeld van de gunstige werking van een ketenaanpak waarbij samenwerking tussen verschillende zachte en harde diensten leidt tot een betere opvolging en succesverhalen waar zowel de jongeren zelf als de samenleving de vruchten van plukken.’ (EM)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten