• 19/07/2024

IOK Antwerpen krijgt 80 722 euro Vlaamse steun, nieuwe coronastudie van UA

ANTWERPEN Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van onderwijs, maakt extra middelen vrij om de coronafacturen bij negen hogere instituten op te vangen. Het gaat onder meer over multidisciplinaire instituten zoals het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid in Antwerpen.
Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid heeft als multidisciplinair Instituut een drievoudige opdracht van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op het gebied van de economische, politieke en sociale aspecten van ontwikkelingsbeleid en -beheer. Ontstaan door de bundeling van de bestaande krachten in de Universiteit Antwerpen, is het IOB uitgegroeid tot een internationaal erkend centrum van excellentie. Door de facturen op te vragen worden alle meerkosten en een deel van de gederfde inkomsten veroorzaakt door de coronacrisis financieel gecompenseerd.
De Vlaamse Regering heeft al veel middelen vrijgemaakt om de coronafactuur op te vangen in het leerplichtonderwijs én in het hoger onderwijs. Er was echter nog geen enkele financiële compensatie voor een reeks hogere instituten, die een aparte plaats bekleden binnen het onderwijslandschap. Toch werden ook deze instellingen hard geraakt door de coronacrisis: onder meer de vele veiligheidsmaatregelen brachten extra kosten met zich mee en heel wat eigen inkomsten vielen weg. De hogere kunstinstituten hebben eigen projectinkomsten, maar zagen die wegvallen toen de cultuursector door een lange lockdown ging.
Weyts maakt nu ruim 540 000 euro vrij om de coronafacturen bij negen hogere instituten op te vangen. 80 722 euro is bestemd voor het IOK. De regeringscommissarissen hebben de coronakosten bij elke instelling objectief in kaart gebracht. De meerkosten zullen voor de volle 100 procent gecompenseerd worden, na aftrek van de minkosten veroorzaakt door financiële meevallers die ook verbonden waren aan de coronacrisis. De gederfde inkomsten worden voor 50 procent gecompenseerd.
Weyts: ‘Deze hogere instituten werden net als de rest van de samenleving compleet verrast door de pandemie én alle onvoorziene kosten die de coronacrisis met zich meebracht. Ook deze instellingen hebben het voorbije anderhalf jaar grote inspanningen geleverd, bijvoorbeeld om studenten toch te blijven bereiken. Dus zorgen we eenmalig nu ook voor extra middelen.’
Vandaag kan iedereen opnieuw deelnemen aan de Grote Coronastudie. De enquête peilt onder meer naar de reiservaringen van de Belgen tijdens de zomervakantie, maar ook de vaccinatiestatus ligt onder de loep. Vertelt u familie, vrienden en collega’s of u gevaccineerd bent? De deelnemers krijgen ook deze keer weer een brede waaier aan vragen voorgeschoteld. Aan het eind van de zomervakantie peilen de wetenschappers graag naar uw reiservaringen. Bent u deze zomer op reis geweest? Naar waar ging die reis? Vond u de regels duidelijk? Werden ze ter plaatse ook goed nageleefd?
 
Koen Pepermans, sociaal wetenschapper aan UAntwerpen, stadscampus: ‘Weten we van mekaar wie gevaccineerd is, en wie niet? Vertellen we dat of doen we daar geheimzinnig over? Verwachten we dat collega’s openlijk deze informatie zullen delen?’ De Grote Coronastudie kan opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat zoals gewoonlijk tot 22 uur via www.corona-studie.be. (EM /Foto Universiteit Antwerpen)
🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten