• 15/07/2024

Ontharde speelplaats

Inwoners van Vorselaar maakten kennis met kinder- en jongerencampus De Kampus

VORSELAAR – De Kampus in Vorselaar is de nieuwe naam van het project dat eerst door het leven ging als de kinder- en jongerencampus. De naam Kampus is hiervan een afkorting maar werd ook gekozen omdat Vorselaar bekend staat als het K-dorp met zijn kasteel, kapelletjes, klooster, kerk, kaak, … Daarnaast is onderwijs een essentieel onderdeel van de Kampus en vormt het woord kamp de link met de jeugdverenigingen die gebruik maken van de site.

Doorgedreven medegebruik was dan ook het uitgangspunt bij de voorbereiding van dit project waar basisschool de Knipoog, jeugdverenigingen, kinderopvang, speelpleinwerking, jeugdhuis Staminee en nog andere organisaties hun thuis zullen vinden. Daarnaast werd er een grote oppervlakte onthard en hierdoor meer groen binnen gebracht in de Cardijnlaan en het centrum van Vorselaar. Door de gewijzigde verkeerssituatie zal de omgeving heel wat veiliger zijn in de toekomst voor alle gebruikers van de site. Vanmiddag kon het grote publiek ermee kennismaken tijdens een opendeurdag.

 

In 2020 en de eerste helft van 2021 werd heel intensief gewerkt aan een bundel van eisen met de gebruikers, het doorlopen van een aanbestedingsprocedure met kandidaat architecten en aannemers en het beslissen met een jury over de laatste weerhouden ontwerpen.  Het was een héél boeiend traject.  De opdracht voor ontwerp en bouw van de campus werd in mei 2021 toegekend aan A33 Architecten en bouwbedrijf Dethier die de handen in elkaar sloegen om, samen met het bestuur, de school en de verenigingen, een stimulerende leer- en speelomgeving te maken in een duurzaam gebouw met aandacht voor flexibiliteit en attractieve buitenruimtes die iedereen uitnodigen tot beleving aan de rand van het bos en toch verweven met het dorp. Een huiselijke sfeer in de nieuwe kleuterschool en een uitnodigende omgeving voor het jeugdhuis en de verenigingen. Met de ontharding van de speelplaats werd door de school en de technische dienst al een eerste aanzet gegeven tot ‘school in het groen.’  

Uiteraard werd ook gedacht aan toegankelijkheid met ruime fietsenstallingen voor kleuters, lagere school en verenigingen. Toegang is mogelijk vanuit Cardijnlaan, Kuiperstraat en langs Oostakker. Er wordt zelfs een toegang over het gebouw gemaakt. De Cardijnlaan blijft éénrichtingsverkeer en zal langs een heringerichte, bredere Schoolstraat doorgang geven tot aan de Kuiperstraat. Er wordt dus maximaal ingezet op speel- en leefruimte door inname van een deel van de Cardijnlaan. Hierdoor kunnen ook de gekende evenementen een mooie plek krijgen (dorpse feesten, schoolfeest, jaarmarkt, speelplein,…).

In de nieuwe kinder- en jongerencampus bundelt men verschillende functies voor kinderen en jongeren waar men letterlijk muren en afsluitingen wil slopen om een meerwaarde te creëren voor elke partner in dit project; waar gedeeld en multifunctioneel gebruik in een duurzaam gebouw het uitgangspunt is. Het concept van een ‘brede school’ is hier ten volle van toepassing. Een eigentijdse school is niet langer meer een aaneenschakeling van lokalen om les te geven, maar is een plaats waar op ieder schoolvrij moment andere activiteiten kunnen plaatsvinden. De omgeving werd een groene en speelse omgeving, tegelijk educatief en aangenaam om in te vertoeven.

Het oudste schoolgebouw van ‘De Knipoog’ werd in gebruik genomen in 1938. Daar vonden voornamelijk de lagere school en administratie hun plaats. Verder bestaat de school nog uit een recenter gebouw dat nu vooral gebruikt wordt door de kleuterklassen. Het jeugdcentrum op het aanpalende terrein werd gebouwd in 1979. Het is een ontmoetingsplaats voor talrijke verenigingen zoals Chiro, JNM, jeugdhuis ’t Staminee, Jeugd Rode Kruis, Speelplein Kaboem,… De buitenschoolse Kinderopvang (BKO) De Regenboog maakt ook graag gebruik van het jeugdcentrum dat gekoppeld is aan het recentere gebouw van de BKO.

Foto’s Adrie de KOK

 

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten