• 20/06/2024

Inwoners van Heidehuizen staken hoofden bij elkaar om te werken aan toekomst

MOL – Heidehuizen is één van de twaalf gehuchten in de gemeente Mol. Je vindt het in een bosrijk gebied ten zuiden van de Molse Nete. De groene ligging en de nabijheid van Mol-Centrum maken het er aangenaam wonen. Het gehucht bestaat uit vier wijken: Heidehuizen-centrum, Hutten, Volmolen en Oude Nete Zuid. Elke wijk heeft zo zijn eigen identiteit waardoor niet iedereen zich even verbonden voelt onder de naam ‘Heidehuizen’.

Het gemeentebestuur van Mol wil voor elk van haar dorpen een visie opmaken, samen met de inwoners van het dorp. Volgende thema’s kunnen aan bod komen: integreren nieuwe bewoners goed in het dorp?, hoe omgaan met de toenemende vergrijzing in het dorp?, hoe het dorp aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen?, is er nood aan ontmoetingsplaatsen?, en nog vele andere thema’s.

Samen met de inwoners van Heidehuizen willen het gemeentebestuur en Rurant VZW op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen. Daarom nodigde het gemeentebestuur de inwoners van Heidehuizen uit in de cafétaria van WZC Hemelrijck om samen te werken aan een bruisende toekomst voor de Hei, Hutten en Volmolen. Samen met de inwoners wil het gemeentebestuur op zoek gaan naar antwoorden die zullen dienen als input voor de opmaak van een dorpsvisie waarmee ze de komende jaren samen aan de slag kunnen gaan.

Katrien Hoeylaerts en Stefanie Sannen (Rurant VZW): ‘ Als participatiemedewerkers voor het project veerkrachtige dorpen werken wij samen met het gemeentebestuur en de provincie Antwerpen. Onze taak bestaat er voornamelijk in om met de ideeën en voorstellen die door de bewoners worden aangegeven aan de slag te gaan. De bewoners van Heidehuizen worden hiervoor in groepen verdeeld aan tafels waar ze de thema’s ‘ontmoeten’ en ‘basisvoorzieningen’ kunnen uitdiepen. Vanuit de blik van verschillende doelgroepen willen we kijken naar deze thema’s en nadenken over wat dit voor hen kan betekenen in de toekomst. Samen trachten we te zoeken naar een antwoord op de vraag ‘Wat met Heidehuizen, Hutten en Volmolen in de toekomst?’ en hoe het dorp te weren tegen mogelijke veranderingen.’

Foto’s Peter Willekens

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten