• 27/05/2024

Inwoners en stadsbestuur werken samen aan een aangenamer en veiliger Turnhout

TURNHOUT – Stad Turnhout wil de openbare ruimte aangenamer en veiliger maken. Van 1 april tot 31 augustus 2023 deelden Turnhoutenaren hun ervaringen hierover via het digitaal platform ‘Safer Cities’. Met deze inbreng ging een aantal jongeren, volwassenen en senioren aan de slag. Het resultaat: concrete actievoorstellen voor Turnhout die het lokaal bestuur samen met de lokale politie, horecaondernemers, andere partners én verschillende inwoners zal uitvoeren.

Vanmiddag overhandigden de auteurs hun verslag aan het college van burgemeester en schepenen en de korpschef van de lokale politie. Ook Gwendolyn Rutten (Open Vld), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen was aanwezig. Eerst voerden de initiatiefnemers een bewustmakingsactie om aandacht te vragen voor de verschillende doordachte initiatieven over onder meer de inrichting van de openbare ruimte, de inzet van de lokale politie en de begeleiding en ondersteuning van inwoners. Nadien volgde een panelgesprek over de concrete voorstellen met de minister, afgevaardigden van het schepencollege, de politie en Turnhoutenaren.

Jongeren zegden dat ze na fuiven of evenementen soms angst hadden om naar huis te fietsen. Jan Van Otten (Vooruit), schepen van jeugd: ‘We denken aan safeplaces in onze fuifzaal maar ook jeugdcafé en jeugdhuis kunnen een rol spelen. Bovendien zijn we het idee over een fietspool –dat trouwens door de jongeren werd gelanceerd – die op gezette tijdstippen verschillende locaties aandoet – genegen. Ik stel voor dat we de jongeren uitnodigen op onze volgende jeugdraad en het daar verder bespreken. Verder zullen ook jeugdwerkers op pad worden gestuurd om gerichte acties uit te werken voor buurten waar mensen zich minder veilig voelen of waar zich vaak problemen voordoen.  Er zijn al straathoekwerkers maar misschien moeten die nog zichtbaarder worden.’ De jongeren vroegen ook schoolpolitie, iemand die in gesprek kan gaan met de jongeren en hen begrijpt. Rutten suggereerde een fuivenplan maar dat bestaat al.

Zwerfvuilvrijwilligers zien door het bos de bomen niet meer. Al die rommel en afval kan ook een gevoel van onveiligheid geven. Marc Boogers (Groen), schepen van wegen- en groenbeheer: ‘Vorig jaar werden er 338 GAS-boetes uitgeschreven, die opliepen tot 350 euro of er werd bemiddeld (de daders moesten graffiti verwijderen  bijvoorbeeld). Merk op dat er nog 75 dossiers openstaan. Dit is een gigantisch probleem want in 2021 waren er nog maar 30 gevallen. OVAM wordt al eens ingezet om daders op heterdaad te betrappen. In het totaal halen onze 170 zwerfvuilwerkers per jaar meer dan 2 500 vuilniszakken op.’ Rutten: ‘Sommige steden of gemeenten (Antwerpen bijvoorbeeld, EM) zetten geen vuilnisbakken maar omdat ze – ook al zijn ze vol – nog meer vuil aantrekken.’ Boogers: ‘Als we naar onze burgers luisteren zouden we 1 000 vuilnisbakken kunnen bijzetten. Om de overlast aan glascontainers te verminderen steken we ze onder de grond.’

 

Jongeren merkten op dat de stap richting politie, nadat ze een onaangename ervaring hebben opengedaan, vaak te groot is. Rutte: ‘Onlangs was er in mijn gemeente (Aarschot) iemand die aangerand was maar ze vertelde me dat alles OK was en geen aangifte ging doen. Maar dat moet je nu net wel doen want het is niet omdat het bij jou al bij al goed is afgelopen, dat de dader geen andere slachtoffers zal maken.’

Kelly Verheyen (Vooruit), schepen van welzijn: ‘Inwoners spelen zelf een cruciale rol om de stad veiliger en aangenamer te maken. Daarom organiseren we  omstaandertrainingen, waarin getuigen leren om gepast te reageren bij straatintimidatie en gewelddadig gedrag.’ Stijn Adriaensens (N-VA), schepen van centrummanagement: ‘We gaan onder meer praten met de horecaondernemers. De voetbalwet – met tijdelijke toegangsverboden – kan als voorbeeld dienen maar daarvoor moet iedereen op de kar springen.’ Verheyen: ‘Er komt een klankbordgroep, die regelmatig zal samenkomen. Zo volgen we de uitvoering van de acties samen met onze stadsgenoten, permanent op.

Edwin MARIËN

Foto’s EM en FB Kelly Verheyen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten