• 19/06/2024

Innovatiecentrum Werk zet in op vernieuwende tewerkstellingsprojecten

ANTWERPEN –Om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken, zetten Provincie Antwerpen, VDAB, stad Antwerpen en stad Turnhout samen het Innovatiecentrum Werk in gang, een labo voor matchinginstrumenten dat op creatieve wijze werkzoekenden verbindt met vacatures. Met het initiatief gaan de partners voor out-of-the-box projecten, testcases en vernieuwende tewerkstellingsprojecten die hiervoor een oplossing moeten bieden.

Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde voor werk: ‘In de provincie Antwerpen zijn heel veel vacatures en toch zijn er nog mensen die moeilijk een job vinden. Dit betekent dat de huidige aanpak onvoldoende is om knelpunten weg te werken. Met ons project willen we innovatie centraal stellen. Aan dit initiatief is een studie voorafgegaan op vraag van de VDAB. We richten ons op werkzoekenden en op werkgevers. Dit kadert in het bestuursakkoord van de provincie. De huidige partners engageren zich om vier jaar lang samen te werken. We roepen ook andere lokale besturen, werkgeversorganisaties, middenveldorganisaties en andere relevante partners op om samen met ons deze nieuwe oplossingen voor de arbeidsmarkt te ontwikkelen en te implementeren.’

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB: ‘De arbeidsmarkt in Vlaanderen en provincie Antwerpen kampt met een historische krapte. Eind februari telde de provincie 62 115 werkzoekenden zonder werk (WZW). Eén derde van de WZW’s woont in deze provincie. De vacatures staan dan weer op een historisch hoogtepunt: 104 700. Dit is een stijging van 65,5 procent ten opzichte van één jaar geleden. Bij langdurig werkzoekenden zit weinig beweging. We merken zelfs een stijging.’

Luc Op de Beeck (CD&V), schepen voor werk in de stad  Turnhout: ‘We voeren een innoverend activeringsbeleid voor de leefloners in onze stad en boeken hiermee zeer goede resultaten; Zo organiseren we regelmatig pilootprojecten om uit te zoeken welke aanpak werkt, want een kantklare oplossing is er niet. Tijdens de vorige vluchtelingencrisis kwam 11,4 procent van de vluchtelingen in de regio rond Turnhout terecht. Wat in het begin een last leek, bleek achteraf een troef want die mensen waren bereid om de taal te leren en op te zoek te gaan naar werk. Momenteel tellen we 2 246 werkzoekenden. De meeste zijn tussen de 25 en 59 jaar en laag- tot middengeschoold en gemiddeld één à twee jaar werkloos. 1 448 zijn autochtonen.’

Erica Caluwaerts (Open Vld), schepen voor werk van Antwerpen: ‘In onze stad zien we een ander beeld. Van de 30 000 werkzoekenden is de helft kortgeschoold, heeft 25 procent een taalachterstand en is één op zes jonger dan 24 jaar. We gaan nog te veel met klassieke recepten aan de slag. Met Innovatiecentrum Werk willen wij ruimte creëren om te experimenteren, zodat we wat werkt kunnen implementeren en opschalen.’

Pierre De Strycker, algemeen directeur van Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen: ‘Wij gaan een faciliterende rol spelen op administratief en financieel gebied. Het innovatiecentrum vindt voorlopig onderdak bij ons en zal geleid worden door een algemeen  manager, die samen met de verschillende partners de activiteiten concreet vorm zal geven en verder zal uitwerken.’ De komende vier jaar wordt telkens zo’n 600 000 euro geïnvesteerd in het innovatiecentrum.

Edwin MARIËN

Op de foto vlnr Luc Op de Beeck, Kathleen Helsen, Erica Caluwaerts, Pierre De Strycker en Bjorn Cuyt in het Provinciehuis.

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten