• 14/04/2024

Infomoment over project ‘Zillelande’Mol, aanvraag minimale levering gas

MOL – Wil je meer weten over het toekomstige woonproject ‘Zillelande’ dat eigenaar Cores Development uitwerkt voor de Keirlandse Zillen in de stationsomgeving van Mol? Schrijf dan in voor het infomoment dat op zaterdag 27 november plaatsvindt op de site. Je kan inschrijven voor één van de beschikbare tijdslots. Woonproject ‘Zillelande’ omvat de realisatie van 350 duurzame woningen.

Sinds de goedkeuring van de verkavelingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen gaat het project verder onder de naam ‘Zillelande’. In opvolging van deze beslissing organiseert Cores Development op donderdag 25 november een infomoment voor de directe buren. Zij ontvingen al een uitnodiging in de brievenbus. Op zaterdag 27 november zijn alle geïnteresseerde inwoners welkom. Tijdens het infomoment geeft Cores Development informatie over het vergunningstraject en de planning van het project. Daarnaast krijg je de kans om vragen te stellen. Als je wil komen, schrijf je in via www.zillelande.be. Het dragen van een mondmasker is verplicht, handgel is aanwezig. Na inschrijving word je op het gekozen tijdslot verwacht in de karting Mol in Action.

Andreas Verbeke (N-VA), schepen voor ruimtelijke ordening: ‘Projectontwikkelaar Cores Development heeft gekozen om het project verder uit te werken onder de naam ‘Zillelande’. Hiervoor liet de eigenaar zich inspireren door de historische betekenis van de straatnaam Keirlandse Zillen. Een Molse ziel is één vierde van een bunder. De bunder is als Molse landmaat gelijk aan 1ha 41a 51ca. De oorsprong van Keirland moet gezocht worden in een verbastering van ‘Kerkelanden’, land van de kerk. De grote velden en stukken grond waren in bezit van grondheren, plaatselijke notabelen en uiteraard de kerk.

Inwoners die over een budgetmeter gas beschikken, kunnen net als de vorige jaren het toekennen van een minimale levering gas aanvragen. Contacteer hiervoor het intake team van de sociale dienst via 014 33 16 00 of je eigen maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker onderzoekt je financiële en sociale situatie en bespreekt met jou de mogelijkheden. Ook wie nog nooit langsging bij de sociale dienst, kan een minimale levering gas krijgen.

Verwarm je met aardgas en betaal je hiervoor via Prepaid (budgetmeterfunctie) van Fluvius? Heb je te weinig geld om op te laden? Vraag dan de minimale levering aardgas aan, ook als je nog nooit langsging bij de sociale dienst. Je neemt mee naar het gesprek: je identiteitskaart, je gele budgetmeterkaart als je nog een oude budgetmeter hebt, een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels,…), een bewijs van je vaste kosten (huur, water, energie, internet, verzekeringen,…) en de contactgegevens van je schuldbemiddelaar, als je die hebt. Je hebt een gesprek met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Die onderzoekt of je in aanmerking komt. Ben je al cliënt bij de sociale dienst, dan hebben zij de meeste gegevens al. Is jouw aanvraag goedgekeurd, dan laadt de sociale dienst de bedragen twee keer per maand op (bij een nieuwe prepaidmeter) of zetten zij het bedrag om de twee weken op jouw kaart (oude budgetmeter). Om te vermijden dat de verwarmings- en elektriciteitskosten te hoog oplopen, kan er ook een gratis energiescan gebeuren. Tijdens de scan krijg je energiebesparende tips, een gratis spaarpakket en informatie op maat over energiepremies bij ingrijpende energiebesparende maatregelen. (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten