• 14/06/2024

Infomarkt over woonverdichting en vergroening in centrum van Mol

MOL – Van maandag 5 december tot en met dinsdag 3 januari 2023 loopt een openbaar onderzoek naar de aanpassingen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum in Mol. Wie meer wil weten en toelichting wenst, is woensdagavond 7 december van 19 tot 21 uur welkom op een infomarkt in de raadzaal in ’t Getouw.

Andreas Verbeke (N-VA), schepen voor ruimtelijke ordening: ‘In 2015 keurde de gemeenteraad het RUP Centrum goed. Dit RUP creëerde voor de eigenaars en het gemeentebestuur duidelijkheid over de toegelaten bouwhoogte en bouwdieptes in het afgebakende centrumgebied. Naast de algemene richtlijnen werden binnen het RUP Centrum een aantal strategische locaties aangeduid waar extra ontwikkeling en vernieuwende projecten stedenbouwkundig verantwoord waren. Daarnaast besteedde het RUP heel wat aandacht aan het behoud en de uitbreiding van de zogeheten ‘groene as’. Dit groen lint moet zich uitstrekken vanaf de Martelarenstraat over de Jakob Smitslaan, de Adolf Reydamslaan, de Boomgaardstraat en de Guido Gezellestraat.’

‘Het aangepaste RUP voorziet op drie locaties langs het groene lint bijkomende mogelijkheden om woonverdichting te combineren met vergroening. Door binnen een project extra bouwlagen toe te laten, ontstaan mogelijkheden om te vergroenen en de groene as te versterken. Extra bouwlagen en hoogteverschillen maken het mogelijk om ruimte te geven aan architecturale vernieuwing. Deze bouwlagen moeten gepaard gaan met het verzekeren van de privacy van de omwonenden. ‘ Over welke drie locaties gaat het?

*Hoek Jakob Smitslaan met de Asstraat: om een sterkere wandelverbinding te maken tussen de Jakob Smitslaan en het Boulevardpark mogen toekomstige ontwikkelingen op deze hoek hoger en dieper uitgewerkt worden. In ruil daarvoor komt er extra groene ruimte.

*Hoek Boomgaardstraat, Statiestraat en Guido Gezellestraat (huidige supermarkt GB Carrefour en voormalige rijkswachtkazerne): deze aaneengesloten locatie vormt het kruispunt van de groene as met de winkelkern. Een nieuwe ontwikkeling op deze locaties moet een eyecatcher vormen en dienen als toegangspoort tot het kernwinkelgebied. Door het mogelijk maken van een accent met acht bouwlagen op de hoek van de Statiestraat met de Boomgaardstraat, ontstaat er ruimte voor het creëren van een groen plein in de Boomgaardstraat en extra vergroening in de Statiestraat. Zo kan er op de locatie van de oude rijkswachtkazerne een buurtsupermarkt komen, ter vervanging van de GB Carrefour.

*Site Guido Gezellestraat: de vroegere site van het voormalige gemeenschapsonderwijs in de Guido Gezellestraat werd opgedeeld in drie delen. Het middelste gedeelte maakte plaats voor het nieuwe politiegebouw, in de gebouwen op de rechterzijde kwam de Academie voor Muziek en Woord. De linkerzijde is bestemd voor een woonproject. Om de parkruimte voor het politiegebouw te versterken en een aantal bomen te behouden aan de zijde van de Guido Gezellestraat, wordt in het RUP dit toekomstige woonproject achteruit richting spoorweg verschoven. Daarnaast moet 30 procent van het volledige terrein onbebouwd blijven en ingericht worden als publieke groene ruimte. Deze beperking wordt gecompenseerd met de toelating om binnen het project twee accenten met zes bouwlagen te voorzien aan de zijde van de spoorweg. (EM / Foto Gemeente Mol)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten