• 14/06/2024

In Turnhoutse klas met 20 kinderen zitten er gemiddeld 5 uit een kansarm gezin

TURNHOUT – Met haar project ‘Brugfiguren’ gaat de stad Turnhout de strijd aan met kansarmoede en zet ze in op ontmoeting. Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van samenleven, ging er vanochtend op bezoek. Somers: ‘Ik zie het als een voorbeeldproject binnen mijn Plan Samenleven dat dit jaar van start gaat. Met ‘brugfiguren bouwt Turnhout bruggen in haar stad. Niemand is beter geplaatst om aan het samenleven vorm te geven dan onze lokale besturen.’

Somers: ‘Turnhout is één van onze centrumsteden, de kleinste zelfs. Daarom kregen ze later dan – bijvoorbeeld – Mechelen te maken met de kwetsbaarheden van een stad. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. Vroeger had het Agentschap Integratie en Inburgering daarvoor liefst 380 projecten, steeds goedbedoeld maar veel te veel versnipperd en dus met te weinig impact. Nu gaan we 24 robuuste projecten ondersteunen. In het voorjaar gaan we met 32 gemeenten, die in het totaal goed zijn voor twee-derde van de migrantenpopulatie aan het werk. Ik heb daarvoor 33 miljoen euro beschikbaar gesteld. Brugfiguren horen daar zeker bij. We gaan ze in één netwerk steken zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen.’

Kelly Verheyen (Vooruit), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: ‘Brugfiguren kunnen nieuwkomers helpen wegwijs maken in de samenleving. Maar evengoed zetten ze zich in om senioren blijvend te betrekken bij het samenleven. Het meest bekend zijn de brugfiguren die aan de slag gaan met kansarme jongeren door ouders te ondersteunen bij het contact leggen met de school. Ze benadrukken het belang van onderwijs. En ze begeleiden de jongeren bij hun huiswerk. Op die manier slaan ze een brug tussen gezin en onderwijs.’

Michelle Beliën en Robine Cnaeps zijn brugfiguren in respectievelijk BS De Smiskens en SB Parkwijk. Ze werken deeltijds maar hebben de handen meer dan vol in een stad die 130 nationaliteiten telt en waar in klassen die twintig leerlingen hebben, er gemiddeld vijf deel uitmaken van een kansarm gezin. Michelle: ‘Ik ben begonnen op 2 juli 2018. Wij houden van ons werk maar vaak staan we voor onoverkomelijke problemen. Zo komt er morgen bijvoorbeeld een gezin met vijf kinderen op straat te staan. Zij kunnen nu terecht in een kamer bij een familielid waar dat is geen oplossing. Cijfers zeggen ook niet alles. Zo is er een klas met 27 leerlingen waarvan bijna iedereen de Belgische nationaliteit heeft maar in slechts van die 27 gezinnen wordt thuis Nederlands gesproken.’ Robine Cnaeps is brugfiguur sinds 1 augustus 2020. ‘We spreken mensen aan aan de schoolpoorten. Daar hoor je veel. Vervolgens moet je een vertrouwensrelatie opbouwen. Het helpt wel dat mensen weten dat wij zelf niet tot de school behoren.’ Dominique Carette, is directeur van BS De Smiskens:  ‘Michelle neemt veel werk uit onze handen. Veel ouders weten niet wat te doen wanneer ze een brief van ons ontvangen. Daar hebben we nu een oplossing aan proberen te geven door brieven die dienen terugbezorgd te worden een gele kleur te geven.’

Burgemeester Paul van Miert (N-VA): ‘We zijn ook ingegaan op de oproep van de minister om te werken aan ‘Veerkrachtige steden na corona’. Met Vlaamse projectsubsidies (2,3 miljoen euro) kunnen we investeringsprojecten uitrollen in het stadshart waar onze stedelijke uitdagingen zich het scherpst stellen. We bouwen er innovatieve werkingen uit om integratie en inburgering te verbeteren en om te werken aan sociaal, fysiek en economisch welzijn. Met het nieuwe ontmoetingshuis Globetrotter en de versterking van het buurthuis ’t Geburt zet Turnhout hier sterk op in. Daarin zullen onze brugfiguren nogmaals een belangrijke rol opnemen.’

Edwin MARIËN

Op de foto vlnr Dominique Carette, Kelly Verheyen, Bart Somers, Michelle Beliën, Robine Cnaeps

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten