• 27/05/2024

In Herselt gingen 3 100 bomen de grond in aan rand van Hertberg

HERSELT – In Herselt gingen vanochtend 3 100 bomen de grond in. Daarvoor staken 250 leerlingen van zes scholen en gedeputeerde Mireille Colson (N-VA, centraal op de foto, gedeputeerde voor groen en recreatiedomeinen) de handen uit de mouwen.

 

De provincie kon rekenen op de steun van basisscholen De Graankorrel, De Letterboom, De Bolster – Ramsel, Bergom, Varenwinkel en Het Rietje.

Een jong Eiken-Beukenbosje pronkt sinds kort vlak bij Provinciaal Groendomein Hertberg. Ook begeleiders en cliënten van dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking MPI Oosterlo droegen hun steentje bij. 

Colson: ‘Samen maken we van onze provincie een groenere, aangename plek om te leven en ontspannen. Het is dan ook fijn dat de scholen en het MPI Oosterlo zich mee engageren voor een bos in hun omgeving. Zo krijgen de leerlingen meer voeling met de natuur en keren ze later hopelijk terug naar ‘hun’ bos. Bovendien kan natuurcontact de concentratie bevorderen en stress doen dalen, een ideale activiteit voor deze leerlingen.’

Het toekomstige bos overspant 1,2 hectare en grenst aan Provinciaal Groendomein Hertberg.

 

Grenzend aan Provinciaal Groendomein Hertberg prijken nu drie beboste percelen. De plantactie kadert in het grotere doel om 150 hectare os te planten tegen het einde van plantseizoen 2024-2025. Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor milieu en natuur: ‘Om deze doelstelling te bereiken, zetten we alles op alles. We gaan actief op zoek naar interessante gronden om te bebossen, maken bestaande gronden vrij en indien nodig kopen we als provincie ook zelf gronden aan. Met meer dan 60 hectare op de teller om dit seizoen te bebossen leggen we de lat hoog voor onszelf en de Antwerpse Bosgroepen. Ter vergelijking: vorig jaar bebosten we al een mooie 30 hectare, nu gaan we dus voor het dubbele.’

Het nieuwe bos aan Hertberg wordt niet toevallig een Eiken-Beukenbos. Met dit type bos werkt men verder aan Vlaamse topnatuur. De provincie en Bosgroepen streven naar de realisatie van dergelijke ‘natuurstreefbeelden’ omdat ze typisch zijn voor onze streken en zo een thuis bieden aan verschillende inheemse soorten zoals de boomklever, bosuil, zwarte specht …

Bovendien werd de vegetatie afgestemd op de ondergrond. Doorheen de percelen slingeren drie verschillende types ondergrond: vochtige klei, vochtig zand en droog zand. Deze zijn elk optimaal voor verschillende bomen en planten en vragen dus om een beplantingsplan op maat.

De provincie kiest de nieuw te bebossen gronden bewust langs provinciale waterlopen of percelen die aansluiten bij provinciale domeinen. Dit omdat bos langs waterlopen een bufferende werking biedt. Door te planten op percelen langs provinciale domeinen worden bestaande boskernen uitgebreid en dit vermijdt versnipperde bosoppervlakten die moeilijk te onderhouden zijn.

Ook na de aanplant van de bomen houdt de provincie het bos nauwkeurig in de gaten. De Antwerpse Bosgroepen zorgen voor onderhoud zodat het bos klaar is voor de toekomst: de jonge boompjes die de aanplant niet overleven worden vervangen, het gras wordt gemaaid en de boompjes krijgen wildbescherming. De geplante boomsoorten in Herselt vallen in de smaak bij herten, konijnen en hazen, en moeten dus beschermd worden. (EM / Foto’s FB Mireille Colson & Dieter Daniëls)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten