• 18/07/2024

Huisvuil in Aartselaar daalde met 400 ton maar ophaling blijft een probleem

AARTSELAAR – Op 1 april werd het diftar-systeem voor huisvuil en gft ingevoerd in de gemeente Aartselaar. Na zes maanden ingebruikname is het tijd om een eerste balans op te maken van deze belangrijke stap in het afvalbeleid.

Het principe van het diftar-systeem is eenvoudig: je betaalt voor de hoeveelheid afval die je aanbiedt. Afhankelijk van de afvalstroom betaal je meer. Zo is huisvuil bijvoorbeeld duurder, want dat moet verbrand worden. gft is minder duur, omdat het gerecycleerd kan worden. Als de cijfers van januari tot en met augustus 2020 en 2021 vergeleken worden, valt een daling vast te stellen van het huisvuil met maar liefst 31 procent. In absolute cijfers is dat een daling van 400 ton oftewel 40 volle vrachtwagens met een laadvermogen van tien ton. IGEAN raamt het verschil op jaarbasis op zo’n 750 ton minder opgehaald huisvuil bij de inwoners. De gemeente evolueert van 136 kilogram per inwoner in 2020 naar een geschatte 85 kilogram per inwoner in 2021.

2020 met 2021 vergelijken is niet zo eenvoudig. In het coronajaar 2020 was er meer huishoudelijk afval omdat burgers meer van thuis uit werkten en niet op restaurant of café gingen. In april van dit jaar werd de nieuwe blauwe pmd-zak ingevoerd. Goed voor een stijging van 29 procent in de PMD-fractie. In de periode januari tot en met augustus werd zo’n 40 ton PMD meer opgehaald dan in dezelfde periode in 2020. Het is voorlopig dus correcter om het jaar 2021 te vergelijken met 2019. Ook dan is een daling te merken van 123 kilogram per inwoner naar 85 kilogram per inwoner. Bij IGEAN merken ze dat men bij de invoering van diftar extra gemotiveerd is om goed te sorteren, maar dat dit na verloop van tijd wel wat afzwakt. Afwachten wat het in Aartselaar wordt.

De gft-fractie daalde met elf procent. In de vier andere gemeenten waar diftar dit jaar werd ingevoerd, was er een stijging te zien van de hoeveelheid opgehaald gft. De reden van deze daling in Aartselaar is niet aanwijsbaar. Om de fractie gft te doen dalen, kunnen nog enkele stappen ondernomen worden. Voorbeelden daarvan zijn thuiscomposteren, grasmaaisel als mulchlaag gebruiken of grote hoeveelheden afvoeren naar het recyclagepark. De cijfers gaan in ieder geval de goede kant uit: in geen enkel ander reyclagepark was er een sterkere stijging in de verkoop van het aantal compostvaten dan in Aartselaar.

Voorlopig niets dan positief, al kende de omschakeling naar diftar ook de nodige problemen. De ophaling gebeurt vaak niet vlekkeloos: sommige containers worden niet geledigd, ophaalrondes worden uitgesteld, niet overal worden containers weer even correct teruggeplaatst…

Problemen die IGEAN erkent en waar hard aan gewerkt wordt. Niet simpel in een jaar waarin corona nog alom aanwezig is met een nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs tot gevolg. De toekomst ziet er gelukkig beter uit nu de opleidingen tot chauffeur bij IGEAN weer volop van start zijn gegaan.

Verder ondervonden wat inwoners zelf problemen met de omschakeling van zak naar bak. Geurhinder, maden, het plaatsen en reinigen van de containers zijn daar enkele voorbeelden van. Maar diftar lijkt wel degelijk te lonen. Door de daling van 750 ton huisvuil per jaar kan er tot 580 ton CO2 vermeden worden omdat het afval niet verbrand hoeft te worden. (EM / Foto IGEAN)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten