• 24/05/2024

Huidig bouwproject in het Wilrijkse Park van Eden is het laatste van de reeks

WILRIJK – De openbare zitting van de districtsraad in Wilrijk werd op een drafje afgewerkt. Onder meer de toelagen aan Wizo – waarover u eerder alles kon lezen -, een vrijgeleide voor het project Groenbouwers, de toekenning van extra toelage aan de sportclubs in het kader van corona en het afschaffen van een mindervalidenplaats – wegens overlijden – in de Doornstraat werden unaniem goedgekeurd.

Luc Eliaerts (Groen) vroeg zich af of de zone in het Park van Eden nog verder zal worden volgebouwd. ‘Buurtbewoners hopen dat ondertussen de laatste vergunning werd afgeleverd. Klopt het dat er een afspraak werd gemaakt met de groendienst om te bepalen welke bomen er mogen blijven staan en welke zullen worden gerooid? En kan de communicatie naar de buurt niet gebeuren voor men de eerste spade in de grond steekt? Luk Lemmens (N-VA): ‘In 2007 werd er een inrichtingsplan opgesteld waardoor men een prachtig park heeft kunnen realiseren. Op die plannen zie je duidelijk op welke vier plaatsen kan worden gebouwd. Ik ben het eens dat het nodig is om de buurtbewoners zo goed mogelijk te informeren. ‘ Erik Huybrechts (Vlaams Belang): ‘Er zijn inderdaad constant ingrepen in het Park van Eden zonder dat iemand van iets weet.’

Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA): ‘De zone waar nu het park ligt was in oorsprong bedoeld voor sociale woningen. Nu hebben van de 450 units er 140 een sociale dimensie. Ik kan iedereen verzekeren dat dit de laatste strook is in het parkgebied die zal worden bebouwd. Op 29 oktober zijn de projectontwikkelaar en de groendienst langs geweest en hebben ze een twintigtal bomen aangeduid die zullen worden gerooid. Men gaat in ieder geval proberen om de bomen aan de voorzijde te behouden. Communicatie is een aangelegenheid waar de overheid niet kan en in mag tussenkomen. Uiteraard moet worden voldaan aan de reglementering in verband met signalisatie en bekendmaking van de werken en dat doet men ook én ik ga er op aandringen dat er een zo transparant mogelijke  communicatie kan worden voorzien.’ Bossuyt stelde zich, net als Dirk Avonts (Groen), de vraag waar het opgepompte water naartoe zal gaan. ‘Dat gaan we zelf eens bekijken.’

Eliaerts was bezorgd over de verkeerssituatie aan de Parkschool. ‘Er is een ingang met heel veel verkeer omwille van ouders die hun kinderen met de auto komen afzetten en daardoor in conflict komen met fietsers. In 2019 werd van de Kerkelei een éénrichtingsstraat gemaakt en nu zou er een vraag zijn om ze als schoolstraat in te richten.’ Lemmens: ‘Wanneer je beslist om éénrichtingsverkeer in te voeren moet je kijken naar het volledige circulatieplan. De problematiek rond schoolomgevingen is mij niet vreemd. Het grote probleem is dat ouders hun kinderen bijna de school willen binnenrijden. Daarom is het nodig dat de directie van de school deze mensen gaat sensibiliseren.’ Ides: ‘Om de drie maanden hebben wij een overleg met alle scholen. Er zijn al verschillende scenario’s gepasseerd. Probleem is dat er naast de school een doorgang loopt richting zwembad. Toen de school in 2019 de goedkeuring had gekregen voor een nieuwbouw werd er tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd. In februari werden tellingen gedaan in de Kerkelei. Er werden 2 400 autobewegingen vastgesteld in de twee richtingen samen. Binnenkort zullen we een beslissing nemen over de toekomst van de Kerkelei.’

Edwin MARIËN

Foto  Stad Antwerpen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten