• 24/05/2024

Hove heeft er binnenkort weer een stukje Groene Oase bij

HOVE – Vandaag, woensdag 31 januari, wipten de leerlingen van het derde en vijfde leerjaar en de derde kleuterklas van ‘’t Groen Schooltje’ in Hove de eerste tegels uit de oude speelplaats. Zij verkleedden zich speciaal daarvoor als tuinman. De school onthardt en vergroent weerom 300 vierkante meter van de speelplaats.

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde van de Provincie Antwerpen (N-VA) bracht een welgekomen financiële subsidie en overhandigde aan directeur Brigitte Van Dael een cheque van 15000€. Deze cheque dient om de speelplaats te vergroenen in het kader van het project ‘Groene Oases’ (*), een initiatief van de provincie Antwerpen.

Burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA) , eerste schepen Wim Bollaert (Fan van Hove), en projectcoördinator Bert Hoefkens van ‘Groene Oases’ waren eveneens aanwezig om het initiatief te steunen.

Door de vergroening en ontharding zal de speelplaats niet alleen heel wat ecologischer zijn maar ook een aangenamere recreatieomgeving worden voor de leerlingen. Hemelwater kan gemakkelijker in de ondergrond dringen en help zo het grondwaterpeil ‘ter plaatse’ op niveau te houden.

Directeur Brigitte Van Dael licht toe: ‘Onze school ligt als het ware ‘onder de kerktoren’. Het is echter heel belangrijk dat wij de leerlingen bewust maken van de noodzaak dat zij natuur en milieu moeten koesteren. Wij zijn fier dat wij al heel wat groen op het schoolterrein hebben, maar toch willen we nog beter doen’. Tijdens haar toespraak liet ze ook de leerlingen aan het woord om hun groene wensen kenbaar te maken. 

Gedeputeerde Luk Lemmens benadrukte op zijn beurt de noodzaak van verdere vergroening. Niet alleen de scholen maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een duurzame en leefbare omgeving te helpen creëren. 

Mevrouw Van Dael, al meer dan 20 jaar directeur van de school, is fier te kunnen meedelen dat eindelijk ook de nodige financiële middelen ter beschikking zijn om de noodlokalen op het schoolterrein te vervangen door een nieuwbouw. Dit project, waar zij al 15 jaar op hoopte, zal nog dit jaar van start gaan.

Ivo VAN DE KORPUT.

(*) Met het project Groene Oases lanceert provincie Antwerpen samen met de regionale landschappen en MOS een laagdrempelig vergroeningsproject voor scholen. Gedaan met de lange wachttijden, moeizame administratie en lang planningsproces. Provincie Antwerpen zorgt voor de coördinatie en een financiering van 750.000 euro; de Regionale Landschappen staan in voor de uitvoering. Bij grotere projecten sluit MOS mee aan om een educatief traject te ontwikkelen.

Bij de start in 2001 was het drieletterwoord MOS de afkorting van ‘Milieuzorg Op School’. Toen in 2013 niet enkel milieuzorg, maar ook andere duurzaamheidsthema’s werden opgepikt, veranderde de naam in MOS – duurzame scholen, straffe scholen’. Een MOS-school is een kleuter-, lagere of secundaire school die een duurzame leer-en leefomgeving creëert samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten