• 27/05/2024

Horeca Vlaanderen stelde manifest op voor pop-up-horeca. Stad Turnhout lanceert het.

TURNHOUT – Met het ‘manifest Horeca pop-up’ geeft Horeca Vlaanderen richtlijnen aan lokale besturen om deloyale concurrentie binnen de sector te vermijden. Stad Turnhout gaat hiermee aan de slag en wil daarvoor een gelijk speelveld creëren met gelijke regels, waarin de belangen van alle horecaondernemers worden verzoend.

Daarvoor werd een ‘gentlemen’s agreement’ opgemaakt, dat tegelijk ook de kwaliteit van de pop-ups moet verzekeren. De Turnhoutse versie kwam er na een vraag van Horecaondernemers Turnhout en werd vanavond goedgekeurd door de gemeenteraad.

Stijn Adriaensens (N-VA, links vooraan op de foto), schepen van Centrummanagement: ‘In heel Vlaanderen worden heel veel initiatieven genomen om in leegstaande panden of op braakliggende terreinen een pop-upbar te maken. Dat heeft een geweldige aantrekkingskracht voor een bepaalde stad of gemeente maar het is wel belangrijk dat een gelijke tred wordt gehouden met lokale horecaondernemers die effectief investeren en blijvend op een bepaalde locatie aanwezig zijn. Er wordt op gekeken dat die ondernemers de spelregels naleven. Daarom moet je ook op dezelfde manier omgaan met de ambulante initiatieven. Het is in die optiek dat de vraag van Horeca Vlaanderen is gekomen om die gelijkheid mee in een regelgevend kader te implementeren. We hebben dat zeer letterlijk genomen. We zijn verder gegaan dan puur een overeenkomst of charter. We hebben het effectief omgezet in een vorm van een richtlijn waarbij we vooraf zeggen aan welke afspraken men zich moet houden.’

‘We hebben bijvoorbeeld opgelegd dat er een goed overleg moet zijn met de omwonenden. De geluidsnormen worden erin herhaald en er wordt een uitzonderingsmechanisme voor evenementen ingecalculeerd, zodanig dat er achteraf geen discussie kan ontstaan over wat er juist afgesproken is en wat niet. Het is de bedoeling dat we hier op een comfortabele manier mee kunnen omgaan en dat we een kader creëren om dergelijke initiatieven een plaats te geven in onze stad. We zijn ervan overtuigd dat pop-ups een bijdrage leveren in het horecalandschap maar binnen de beperkingen die gelden voor iedereen.’

Eric Van Geirt, voorzitter van Horeca Vlaanderen Noorderkempen (rechts vooraan op de foto): ‘We zijn hier mee begonnen omwille van het feit dat heel wat horecaondernemers de – in hun ogen – concurrentie begonnen te merken. Heel wat van onze leden vroegen zich af wat ze daaraan konden doen. We kwamen toen met het idee om een charter op te stellen waar steden en gemeenten zich aan kunnen houden als een soort kader.’

‘Wanneer er aanvragen binnenkomen moeten die allemaal op dezelfde manier behandeld worden zodat de horecaondernemer het gevoel heeft dat al die initiatieven die er bijkomen op de meest lucratieve momenten van het jaar, aan dezelfde regels moeten voldoen. Daarom is de overeenkomst voor alle partijen: zowel voor de stad, de horecabedrijven als diegene die de pop up gaat proberen uit te baten. Het gaat zomaar niet over privé-personen of verenigingen die niks met horeca te maken maken en die toch maar even ‘horeca gaan spelen.’’

Matthias de Caluwé van Horeca Vlaanderen (rechts achteraan op de foto): ‘Dezelfde spelregels voor dezelfde activiteiten is iets waar we altijd voor pleiten. Maar pleiten is één ding. Er iets aan doen is twee. Met dit ontwerpcharter hebben we iets willen aanreiken aan onze afdelingen om mee aan de slag te gaan. Stad Turnhout gaat een stapje verder en dat was ook de bedoeling. Wat werkt hier in Turnhout is niet hetzelfde als datgene wat werkt in een andere gemeente. We proberen met onze vereniging altijd oplossingen aan te bieden om vooruit te gaan. We moeten er niet flauw over doen: ondernemerschap staat vandaag onder druk. In heel Vlaanderen zijn de signalen er één van bezorgd zijn. De gestegen loonkost door indexeringen weegt heel zwaar door en daarom denk ik dat het verstandig is om men mensen –die er een heel jaar voor zorgen dat er welvaart is hun stad of gemeente – betrekt bij het beleid.’

Edwin MARIËN

Nog op de foto: vooraan in het midden Leen Verwaest. Achteraan links Paul Snoeys, voorzitter van Horeca Vlaanderen Provincie Antwerpen.

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten