• 27/05/2024

Hoogstraten lanceert Koekendoos tegen kinderarmoede.

HOOGSTRATEN – Eén op de tien kinderen uit Hoogstraatse gezinnen groeit op in armoede. Dit betekent helaas dat ze op verschillende vlakken ongewild uitgesloten zijn van levensnoodzakelijke zaken zoals kwalitatieve huisvesting, gezondheid, werk en zelfs bepaalde aspecten van het onderwijs. Kinderen in armoede worden blootgesteld aan de langdurige stress die daarmee gepaard gaat. Ze ervaren vaak moeilijke gevoelens van schaamte, schuld, moedeloosheid, woede, zich uitgesloten voeten, onmacht. Op jonge leeftijd zien we at dat cruciale ontwikkelingskansen worden gemist. “Als hoogst hartelijke stad vinden we het belangrijk dat Hoogstraatse kinderen al vanaf de start deel kunnen uitmaken van onze maatschappij. Daarom zetten we zowel preventieve als curatieve initiatieven op touw om kinderkansarmoede aan te pakken”, verduidelijkt burgemeester Marc Van Aperen. Wat is de Koekendoos? “We zorgen er zeker voor dat de Koekendoos een pakje lekkere koekjes bevat”, knipoogt schepen Faye Van lmpe, bevoegd voor Samenleving en Onderwijs. “Maar er komt nog veel meer bij kijken. In de doos bevindt zich immers een aantal fiches, vormgegeven als koekjes, die aan de hand van vraag en antwoord armoede gerelateerde thema’s behandelen waarmee leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies te maken krijgen.”

De Koekendoos van stad Hoogstraten is dus in de eerste plaats een ‘conversation starter’, maar dan aan de tafel in de leerkrachtenkamer, bedoeld voor leerkrachten, zorgleerkrachten, directie, beleidsondersteuners e.a. schoolmedewerkers. Aan de hand van een tas koffie, de koekjes die ze bij de koekendoos krijgen en de vragen en antwoorden in de doos willen we vooral het gesprek rond armoede op de eigen schoot van tijd tot tijd aanwakkeren. Zodat armoedeproblemen misschien op tijd opgemerkt kunnen worden of vermeden worden, bijvoorbeeld bij het uitstippelen van een schooluitstap.

Waarom de Koekendoos? De Koekendoos is een initiatief van de dienst Samenleving van stad Hoogstraten, die daarvoor werd bijgestaan door de collega’s van Brede Gezinsondersteuning. Deze laatste werken dag in en dag uit met kwetsbare gezinnen en weten beter dan wie ook wat de impact is van een armoedesituatie op een gezin. Ook het onderwijsveld werd betrokken. Er wordt vooral gefocust op de schootteams in plaats van dat enkel de schootdirecties worden aangesproken.

“De Hoogstraatse scholen en stad Hoogstraten ondertekenden gezamenlijk het armoedecharter in 2019 waarmee we willen streven naar kansrijk onderwijs voor iedereen. Schoolmedewerkers zijn dan ook belangrijke sleutelfiguren die een positieve impact kunnen hebben op de levens van kinderen en hun ouders”, besluit burgemeester Marc Van Aperen.

De Hoogstraatse scholen hebben al heel wat stappen gezet inzake de strijd tegen armoede en onze leerkrachten zijn ter zake heel deskundig. Stad Hoogstraten erkent die deskundigheid en wil vooral ondersteunen en interessant materiaal aanbieden voor reflectie, inspiratie en gesprek.

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten