• 27/02/2024

Hoogstraten en Beerse nieuwe partners in BOS+, vragen rond Tomorrowland

ANTWERPEN – Maarten Puls legde aan het begin van de provincieraad de eed af als nieuwe provinciegriffier in handen van de voorzitter Kris Geysen (N-VA). Puls volgt Danny Toelen op. Hij is 43 jaar, woont in Herentals en studeerde master in de Biowetenschappen (optie landbouw). In uitvoering van het provinciedecreet fungeert Maarten Puls van dinsdag 1 juni tot woensdag 1 september als provinciegriffier in opvolging. Danny Toelen blijft tot en met dinsdag 31 augustus op post. Op die manier wordt een vlotte overgang voorzien.

De provincie verlengt haar samenwerking met de Philippine Permaculture Association voor de uitvoering van het regioproject in de Filipijnen. Het project ondersteunt de verspreiding van permacultuur. De samenwerkingsovereenkomst focust ook op zelfredzaamheid zodat het project in april 2023 wordt stopgezet. Diederik Vandendriessche (Groen) vroeg zich waarom de steun vanaf dan zal worden beëindigd. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘De samenwerking is opgezet in 2009. In het permacultureel centrum worden er opleidingen gegeven, is er een winkeltje en worden er toeristische activiteiten georganiseerd. We geloven dat de organisatie voldoende eigen middelen kan verwerven om de goede werking te verzekeren. De vrijgekomen middelen zullen opnieuw ingezet worden voor mondiaal beleid.’

Na Bonheiden, willen ook de stad Hoogstraten en de gemeente Beerse instappen in het partnerschap van de provincie met BOS+. Meer bepaald zorgen beide lokale besturen voor een financiële ondersteuning van het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’. Lemmens: ‘Zo zetten Hoogstraten en Beerse in op een beter klimaat, niet enkel op het eigen grondgebied, maar ook in het globale Zuiden. Aandacht voor meer en beter, duurzaam bos zijn hier een essentieel onderdeel van.’

De provincie en het APB Havencentrum gaan een tripartiete samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het Havenbedrijf Antwerpen voor de oprichting van een havenbelevingscentrum op de plaats van de voormalige gebouwen van Algemeen Werkhuis Noord (AWN) op de Droogdokkensite in Antwerpen (zie foto). Het provinciaal Havencentrum is momenteel gelegen in Lillo. In het toekomstige havenbelevingscentrum worden een bezoekerscentrum en educatieve leeromgeving rond de haven uitgewerkt. Alle partijen waren het eens over de noodzaak hiervan maar hadden vragen over het kostenplaatje. Fauzaya Talhaoui (Vooruit): ‘Vooral het geringe bedrag dat de Haven hier zelf insteekt stellen me teleur.’  De provincie stelt 8 400 000 euro ter beschikking voor de ‘initiële investering’ van het Havenbelevingscentrum en komt elk jaar tussen in de werkingskosten. Voor het eerste jaar gaat het over 605 000 euro.

Louis Schoofs (Groen) stelde zich vragen over de data van Tomorrowland. ‘Brengt dit geen problemen mee met betrekking tot de goede werking van de scholen tijdens het eerste weekend van september?’ Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘De keuze is gedaan naar aanleiding van het federaal zomerplan van de federale regering. Het effectief doorgaan van het festival zal afhangen van heel wat factoren en het afleveren van vergunningen door de gemeenten Boom en Rumst.’ Eerder deze week besliste de gemeenteraad van Boom om nog geen beslissing te nemen.

Edwin MARIËN

Foto AG Vespa

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten