• 14/04/2024

Hondenzwemvijvers op Linkeroever moeten dicht, renovatie fietstunnel in Berchem

ANTWERPEN – In de twee hondenzwemvijvers in de hondenloopzones aan de Middenvijver op Linkeroever zijn tijdens de laatste controle blauwalgen vastgesteld. De hondenloopzones werden afgesloten en signalisatie werd aangebracht om hondenbaasjes en passanten te informeren.

Gisteren zijn blauwalgen aangetroffen in de twee hondenzwemvijvers aan de Blancefloerlaan. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) heeft vandaag de site onderzocht en de besmetting bevestigd. De site is tijdelijk afgesloten. Blauwalgen (cyanobacteriën) vormen microcystine als ze afbreken, dit is giftig voor mensen en dieren. Het is dus belangrijk dat honden niet in de vijvers zwemmen. Voor mensen was dat sowieso al verboden. Blauwalgen gedijen goed bij de huidige weersomstandigheden en in water met veel meststoffen. Het zomerse weer betekent dat de besmetting nog even kan duren. Stad Antwerpen benadrukt dat het belangrijk is dat honden niet in ongecontroleerde gebieden zoals Het Rot gaan zwemmen. Stad Antwerpen zal ter plaatse en op  https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten/dgv-west-hondenzwemvijver-middenvijver/over signaleren wanneer de hondenloopzones en -vijvers opnieuw betreden kunnen worden.

Els van Doesburg (N-VA, zie foto), schepen voor dierenwelzijn: ‘Wat primeert is de veiligheid van onze honden. Daarom hebben we beslist om de hondenzwemvijvers onmiddellijk af te sluiten van zodra er blauwalgen werden vastgesteld. We blijven de situatie van nabij opvolgen en monitoren. We hopen dat we de hondenzwemvijvers zo snel mogelijk opnieuw kunnen openen, maar uiteraard enkel als dit helemaal veilig kan voor onze Antwerpse viervoeters.’

De fiets- en voetgangerstunnel tussen de Roderveldlaan en de Spoorwegstraat in Berchem krijgt een renovatie. Stad en district pakken daarbij ook de in- en uitritten en het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving aan. Het stads- en districtscollege keurden het definitief ontwerp goed.

Stad Antwerpen en district Berchem laten deze werken uitvoeren. De grootte van de tunnel zelf wordt niet gewijzigd, want dat zou het treinverkeer op deze drukke as te veel verstoren. Wel wordt hij gerenoveerd en komt er nieuwe verlichting. De in- en uitritten krijgen een grondige opwaardering, zodat de toegankelijkheid van en de zichtbaarheid door de tunnel sterk verbetert. En ook het openbaar domein rondom krijgt een stevige opwaardering. Bruno De Saegher (N-VA), districtsschepen voor publiek domein: ‘Het ‘vettig tunneltje’ verdient een make-over en hierbij zullen we ineens de toeritten minder steil maken en opengooien. Aan de zijde Groenenhoek koppelen we het Prieelpark aan het tunneltje in een nieuw totaalaanpak. Deze zachte verbinding onder de spoorweg zal veiliger en mooier zijn.’ Erica Caluwaerts (Open Vld), schepen voor openbaar domein: ‘De verbinding tussen de Roderveldlaan en de Spoorwegstraat zal terug veilig en aangenaam gemaakt worden, er zal dus geen sprake meer zijn van een ‘vettig tunneltje’. We renoveren niet alleen het tunneltje zelf, maar ook de toegangswegen hier naartoe, zodat heel de zone errond mooier wordt.’

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘De renovatie resulteert in heel wat winstpunten voor de omgeving, niet alleen op het vlak van comfort en uitzicht, ook de mobiliteit in en rond het tunneltje zal erop vooruit gaan.’

Het rioleringssysteem wordt niet vernieuwd, maar er worden bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld als aanvulling op het bestaande gemengde systeem.
Bepaalde ontwerpmaatregelen zullen worden geïmplementeerd om de benodigde infiltratie en buffering volgens het hemelwaterplan te realiseren. (EM / Foto Ronny MULLENS )

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten