• 20/06/2024

Historisch moment voor Boechout en zijn dreef bezegeld op gemeentehuis

BOECHOUT – Vanmiddag werd de erfpachtovereenkomst voor de dreef van Boechout ondertekend. De dreef is gelegen op de Holleweg tussen de Vredeborgstraat en het Doornstraatje en behoort tot het beschermde landschap ‘Hof van Boechout’. Ze bestaat uit een dubbele rij beuken en een kapel omringd door acht lindes. De familie Moretus is eigenaar van de dreef en geeft deze voor de komende 50 jaar in erfpacht aan Stichting Kempens Landschap.

Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde): ‘Dit is een historisch moment. Het heeft veel voeten in de aarde gehad maar wij zijn enorm blij dat we als gemeente in de toekomst de dreef mee kunnen beheren en onderhouden. De bomen in de dreef zijn 100 jaar oud. De dreef zelf is al veel ouder want ze is ondertussen al een viertal keer her-aangeplant. Het is één van de mooiste plekjes in Boechout. We zien dat er een zeker gevaar is. Er zijn al een aantal beuken omgevallen. Ook zware takken zijn naar beneden gekomen en de last voor de familie werd zeer groot.’

‘Op een bepaald hebben zij een omgevingsvergunning aangevraagd om de dreef te kappen en opnieuw aan te planten. Dat lag bijzonder gevoelig, zowel bij al onze inwoners als bij het gemeentebestuur.  Ik ben dan heel discreet in mijn hoedanigheid van burgemeester naar een oplossing gaan zoeken, samen met de familie Moretus, om te bekijken of de gemeente, het onderhoud en de verantwoordelijkheid van de dreef niet op zich kon nemen. Dat is uitgemond in de erfpachtovereenkomst. Wij hebben in feite een vergunning verleend, onder zeer strenge voorwaarden, die er toe leidden dat de dreef absoluut niet kan of mag gerooid of kan gekapt worden. We zetten eerst alles in op het beheer daarvan.’

‘We gaan ook de kapel in beheer nemen. Die is toe aan restauratie. We willen er een fijne plek van maken met een bankje en infoborden. Eén van de belangrijke voorwaarden is dat de dreef altijd toegankelijk blijft voor het publiek. We willen daar breder op inzetten. We denken bijvoorbeeld na om er educatief iets mee te doen voor de volgende generaties. Het zou fijn zijn als kinderen in de dreef les zouden kunnen krijgen over bijvoorbeeld bos- of dreefbeheer en over de fauna en de flora. 50 jaar is een lange periode maar we moeten op langere termijn handelen en denken, met mogelijkheid in de toekomst nog te verlengen. ‘

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA),covoorzitter van Kempens Landschap: ‘Dit is een opluchting voor de familie Moretus. Ze moeten niet langer instaan voor de veiligheid van de bomen. Het midden van de dreef is een openbare weg. We zijn bij de gesprekken betrokken geweest naar aanleiding van de omgevingsvergunning. Er werd al jaren onderhandeld door de familie en de gemeente. Wij zijn ertussen gekomen omdat wij een deel expertise kunnen meebrengen naar het onderhoud toe maar ook om ervoor te zorgen dat er de nodige subsidies komen om onderzoek te doen en nadien naar de verzorging van de bomen toe.’

Graaf Reynald Moretus Plantin: ‘Als familie zijn we heel blij. De dreef ligt ons nauw aan het hart. De laatste jaren hadden we heel wat problemen met afgewaaide takken en bomen. Op een discrete manier zijn wij tot een gesprek gekomen met de gemeente dat vandaag voor ons een eindpunt kent en voor anderen een begin.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten