• 17/06/2024

Herentals gaat op zoek naar verdoken armoede en perkt duivenpopulatie in

HERENTALS – In het bestuursakkoord van Herentals werd afgesproken om in te zetten op het automatisch toekennen van sociale rechten. Binnen het dienstencentrum Convent2 is er al jarenlang een bezoekersproject, waarbij een maatschappelijk werkster huisbezoeken bij senioren doet om te bekijken welke hulp- of dienstverlening ze nodig hebben en hen te helpen bij het aanvragen hiervan.

Schepen van zorg, welzijn en gezondheid Peter Bellens (CD&V): ‘Hoewel de sociale dienst van het OCMW heel veel moeite doet om de bevolking goed te informeren over zijn hulp- en dienstverleningsaanbod, merken we toch nog altijd dat heel wat burgers, en dan vooral de meest kwetsbare, de sociale dienst niet kennen of de drempel naar de sociale dienst te hoog vinden, en op die manier hun sociale rechten niet uitputten.’

Vanaf nu is er ook een outreachfunctie binnen de sociale dienst van het OCMW. Bellens: ‘De outreacher moet de meest kwetsbaren bereiken, die vaak nog niet zijn gekend bij de sociale dienst. Eigen aan outreach is dat de maatschappelijk werker de veilige ruimte van het bureau achter zich laat en gaat werken in de leefwereld van cliënten die geen of nog geen vraag naar hulp stellen. Op die manier proberen we op een actieve wijze de verdoken armoede en kwetsbaarheid zichtbaar te maken zodat we de zorgbehoevenden naar de juiste zorghulp kunnen leiden.’

Uiteraard bestaat er heel wat verdoken armoede en is het zeker niet evident om deze mensen te bereiken. Vandaar dat er op zoek werd gegaan naar een heel aantal verschillende ingangspoorten. De outreacher zal worden ingeschakeld voor personen die op de Lokale Adviescommissie water, gas of elektriciteit worden uitgenodigd en niet zijn gekend op de sociale dienst. Hij neemt contact met hen en bekijkt of het OCMW deze mensen met nog andere zaken kan helpen, voor personen die worden geconfronteerd met een mogelijke uithuiszetting (de stad wil hier bekijken of het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen ervoor kan zorgen dat er preventiever te werk kan worden gegaan), als duidelijk aanspreekpunt voor de scholen in de strijd tegen armoede, als aanspreekpunt racisme op de huizenmarkt, om burgers die éénmalig de weg naar de sociale dienst hebben gevonden, maar daarna van de radar verdwijnen, actief te contacteren en om te onderzoeken waarom ze zijn afgehaakt en om in heel moeilijke en specifieke dossiers van de sociale dienst een buddyfunctie in te vullen, zodat wordt vermeden dat het dossier vastloopt.

Het stadsbestuur gaat verder de overlast van duiven aanpakken. Schepen van Dierenwelzijn Yoleen Van Camp (N-VA, links op de foto): ‘Deze diervriendelijke, door GAIA, de Koninklijke Belgische Duivenbond en de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn gesteunde methode bestaat in het gecontroleerd voeren van de duiven met een korrel waardoor de eieren onvruchtbaar worden. Dit gebeurt door een erkende dierenarts en heeft geen gekende nevenwerkingen op andere vogelsoorten.’

Men voerde al voorbereidende tellingen uit en de gewenste locaties werden geselecteerd: in het centrum van Herentals en Noorderwijk, waar de populatie te groot is. Daardoor is de overlast op die locaties ook het grootst: schade in de kerk (waar de dieren huizen), aan het dorpshuis, verstopte dakgoten, bevuilde bushaltes en ingangen en ziekteverspreiding.’

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V): ‘Het is expliciet niet de bedoeling om al meteen pv’s uit te delen. Eerst rollen wij een sensibiliserende campagne uit. Met ludieke borden en boodschappen op sociale media wordt duidelijk gemaakt dat duiven best niet worden gevoederd. Wij rekenen op de bewoners om de hinder mee in te dijken. Als na de campagne er hardnekkig blijft worden gevoederd, riskeert men een boete tot 250 euro.’ (EM / Foto Stad Herentals)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten