• 17/06/2024

Herbestemming kerk Ginderbuiten krijgt vorm

MOL – De Sint Jozef Ambachtsmankerk in Mol-Ginderbuiten is een moderne zaalkerk gelegen nabij de tweesprong Ginderbuiten/Brandstraat. Bij het ontwerp van de kerk diende rekening te worden gehouden met de vorm van het bouwperceel dat vrij smal en diep is en gelegen te midden van lintbebouwing. De kerk staat ietwat achterin en valt enkel aan de straatzijde op door de vrijstaande ronde toren en vermits maar één zijde zichtbaar is wordt alle aandacht op de voorgevel gericht.

De start van de bouw begon in 1967 met de eerste steenlegging naar een ontwerp van Paul Meeskens en werd in 1968 ingewijd door Mgr. Eykens. De kerk is een eenvoudige rechthoekige baksteenbouw onder een zadeldak met tal van piramidische dakvensters die als enige verlichtingsbron worden aangewend. Voor het kerkgebouw staat een vrijstaande ronde toren met vele gaten in de betonstructuur. Het kruis bovenaan op de toren is het enigste element langs de buitenkant dat aangeeft dat het hier om een kerk gaat.

Aan de binnenkant is de kerk in twee delen verdeeld die van elkaar worden gescheiden door een wand. Het is een modern sober interieur met een hellend vloervlak en een vrij complexe stalen structuur in het dak met vele lichtkappen. Het kleinere deel van de kerk moest dienst doen als weekkerk en het grote gedeelte moest op zondag dienst doen. Het altaar is origineel uit zwarte natuursteen en het tabernakel is ingewerkt in de muur aan de zijde van de weekkerk. Aan weerszijden van de kerk werden biechtstoelen gemaakt.

Burgemeester Wim Caeyers (CD&V): ‘De kerk van Ginderbuiten werd in het kerkenplan aangeduid als een kerk die niet geselecteerd wordt voor eredienst. Het kerkenplan werd in 2016 unaniem goedgekeurd door de bisschop en de gemeenteraad. De herbestemming verloopt volgens het afwegingskader dat de gemeenteraad in 2018 goedkeurde.’

Roeland Kortleven (gemeente Mol): ‘Het principe van het afwegingskader bestaat erin om in verschillende fasen onderzoek te doen naar het slagen van de vier pistes. Zo zal het slagen van fase één maatschappelijk meer waardevol zijn dan fase vier. In fase één komt er een onderzoek naar de noden en mogelijkheden van een lokale publieke functie voor het kerkgebouw. Indien er in deze fase geen behoefte of draagvlak is voor het opnemen van verantwoordelijkheid wordt er overgestapt naar fase twee van het afwegingskader. Dit houdt een onderzoek in naar een waardevolle functie door verenigingen of andere organisaties en hierbij wordt de betrokkenheid van het gehucht een stukje los gelaten.’

‘In fase drie komt een private herbestemming met behoud van het hoofdgebouw in aanmerking. Denken we hierbij vooral aan wonen waarbij het hoofdgebouw als herkenbaar baken voor de gemeenschap blijft behouden. En tenslotte komt in fase vier een herbestemming met sloop van het kerkgebouw ter sprake. De uitdaging voor de inwoners van Ginderbuiten bestaat erin om het kerkgebouw een nieuwe toekomst te geven met een lokale, publieke functie en hoe dit te financieren.’

Tijdens de startvergadering over de herbestemming van het kerkgebouw konden inwoners van Ginderbuiten hun mening en visie aan het gemeentebestuur overmaken. Ze werden hiervoor in groepen ingedeeld en kregen volgende vier opdrachten te bespreken. ‘Over welke publieke infrastructuur beschikt het gehucht nu, wat zijn de sterktes/zwaktes van deze infrastructuren, welke publieke/lokale infrastructuur ontbreekt in het dorp en kan het kerkgebouw in de huidige of aangepaste vorm en de site in deze een rol spelen?’

De conclusies uit deze opdrachten werden per groep voorgesteld op de vergadering en overhandigt aan Yves Vanroten van gemeente Mol. Met deze informatie kan de gemeente twee pistes bewandelen. Een eerste piste: verdere gesprekken binnen het gehucht of een tweede piste: de gemeente heeft nu al voldoende info om het traject kerkplus een kans te geven en voorziet de nodige transpiratie naar de deelnemers en het publiek.

Foto’s Peter WILLEKENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten