• 21/06/2024

Heraanleg Wilrijkse Industriezone ‘Terbekehof’ zit in laatste fase

WILRIJK – Niettegenstaande de beperkte agenda van de Wilrijkse districtsraad werd het een informatieve zitting. De meest uitgebreide toelichting werd al gegeven voor aanvang van de commissieraad door Projectingenieur Danny Busschots van de stad Antwerpen.

Hij bracht een overzicht van de stand van zaken in verband met de heraanleg van het industriepark Terbekehof (zie foto), dat in zijn laatste fase zit. ‘De werken in zijn totaliteit kosten 14 508 065,83 euro. Hiervan betaalt het district 860 000 euro (op de districtsraad door schepen Werner Theuns (Open Vld) gecorrigeerd naar 945 000 euro omdat geen rekening werd gehouden met de verplichte tien procent provisie voor onverwachte uitgaven.) Theuns: ‘Indien we de Oude Baan zelf hadden moeten realiseren had dit ons twee miljoen gekost.’ Er is een prefinanciering vanwege de stad voor 3,2 miljoen euro, een bedrag dat men terugkrijgt via Vlaamse subsidies. Water-link, dat zorgt voor de riolering, hoest 7,3 miljoen op en Isvag 3,1 miljoen. De werken startten in 2019 en zullen wellicht in september-begin oktober klaar zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan de Noordkant, meer bepaald in de Moerelei en de Dynamicalaan.’

Eric Huijbrechts (Vlaams Belang), gesteund door Lien Moens (PVDA),  stelde zich vragen over de vaccinatiestrategie van de stad. ‘Waarom moeten alle inwoners van Antwerpen naar Park Spoor Oost? Zouden de taxiritten daarnaartoe niet gratis moeten zijn?. En vreest u niet dat er een overbelasting zal zijn voor het openbaar vervoer?’  Martine Depauw (sp.a) vond het niet meer dan logisch dat er maar één vaccinatiecentrum zou zijn. Bossuyt: ‘Ook ik had in eerste instantie liever een centrum hier in de buurt gezien. UZA was perfect mogelijk, dacht ik, maar zelfs Edegem, op wiens grondgebied het ziekenhuis ligt, moet uitwijken. Ik laat me niet gauw overhalen maar in dit geval ben ik overtuigd dat Park Spoor Oost de perfecte locatie is. Men gaat er werken met een klaverbladopstelling, dit wil zeggen dat één dokter of verpleger tegelijkertijd vier personen kan vaccineren waardoor men aan een capaciteit van 750 à 800 personen per uur zou zitten. Men hoopt 600 000 Antwerpenaars te kunnen vaccineren op 60 dagen tijd. Voor diegenen die zich niet kunnen verplaatsen worden alternatieven voorzien in dienstencentra of, als het echt niet anders kan, aan huis. Er zal geen plaatstekort zijn. Op dezelfde plek wordt elk jaar de Sinksenfoor gehouden en dat verloopt vlekkeloos. En tien euro voor een éénmalige taxirit voor een vaccin dat je eigen gezondheid en die van anderen beschermd is toch echt niet teveel gevraagd.’

Huijbrechts interpelleerde nog over het onderhoud van bomen waar volgens hem niets of zo goed als niets aan werd gedaan omwille van corona. Schepen Hans Ides (CD&V): ‘Dat zal de Groendienst niet graag horen. Ze hebben gewoon doorgewerkt onder meer voor het onderhoud van de niet minder dan 11 000 bomen in ons district.’ Daarna werd nog uitvoerig gedebatteerd over leegstaande winkelpanden in het centrum waarbij geen nieuwe dingen werden opgestoken. Martine Depauw vroeg om het project ‘CurieuzeNeuzen in de Tuin te promoten.’ Ides: ‘Aangezien slechts 4 400 mensen, verspreid over heel het land, kunnen deelnemen, gaat het over hoogstens vijf Wilrijkenaars wat niet wil zeggen dat wij ons als district niet kunnen engageren.’ Sp.a had nog een vraag over het installeren van openbare toiletten maar burgemeester Bossuyt en schepen Theuns antwoordden dat het kostenplaatje hiervoor veel te hoog is.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten