• 15/07/2024

Heraanleg Nieuwe Vesten in Mechelen uitgesteld

MECHELEN – Stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zullen de resultaten van de ruimere evaluatie en van het milieueffectrapport meenemen in het dossier voor omgevingsvergunning. De start van de werken van de definitieve vernieuwing van  de Vesten schuift hierdoor op naar het najaar van 2025.

Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld): ‘Oorspronkelijk zouden het milieueffectrapport (MER) en de omgevingsvergunningsaanvraag samenlopen. Door eerst de MER-procedure te doorlopen, kunnen de adviezen uit de MER nog geïntegreerd worden in het definitief ontwerp voor de omgevingsvergunningsaanvraag. Beide procedures hebben een lange doorlooptijd, wat de totale doorlooptijd meer dan verdubbelt.’

Tegelijk biedt dit kansen om voor een aantal aspecten in het dossier meer tijd nemen. Zo keurde de Vlaamse regering in februari dit jaar de nieuwe Hemelwaterverordening goed. Die legt vanaf 2 oktober strengere regels op rond de opvang van hemelwater. Hoewel in het voorontwerp al rekening werd gehouden met strengere normen, willen Stad Mechelen en AWV de ambities rond hemelwater nog verhogen.

Vandersmissen: ‘Daarnaast heeft de energiecrisis nog scherper aangetoond hoe belangrijk het is om de transitie te versnellen naar een fossielarme en energie-onafhankelijke samenleving. De Nieuwe Vesten bieden de kans om een warmtenet aan te leggen. De technieken en kennis hierrond zitten in een stroomversnelling en dus is extra tijd welkom om dit maximaal te bestuderen en te implementeren.’

‘Een ander voorbeeld is dat er naast de vernieuwing van de bovengrond ook heel wat in de ondergrond wordt vernieuwd. De vesten zijn drager van tal van hoofdleidingen voor de nutsleidingen waar veel Mechelaars dagelijks op vertrouwen. Vele daarvan zijn aan vernieuwing toe. Doordat bovengronds zoveel mogelijk groene ruimte wordt gecreëerd, is ook de ondergrondse planvorming complexer. Om bijvoorbeeld bomen optimale groeikansen te bieden, mogen daar geen leidingen onderdoor lopen. Dus ook voor de leidingen moet de beschikbare ruimte extra geoptimaliseerd worden.’

Door eerst de MER-procedure te doorlopen en nadien een omgevingsvergunning aan te vragen, kunnen ook de resultaten van de tussentijdse evaluatie geïntegreerd worden in het definitief ontwerp en de omgevingsvergunningsaanvraag. Die evaluatie zal bovendien meer dan verkeerstellingen omvatten. Stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer zullen in mei of juni een bevraging lanceren over de herinrichting van de vesten. Die bevraging werd ook voor de heraanleg met tijdelijke maatregelen gedaan en peilt naar de ervaringen van de verschillende weggebruikers en de bewoners van de vesten. Die resultaten zullen al de eerste tendensen in de beleving van de weggebruikers en directe omwonenden tonen na de tijdelijke heraanleg van de vesten. Tegelijk levert het waardevolle input waarmee het definitief ontwerp nog geoptimaliseerd kan worden. Ook die resultaten zullen meegenomen worden in het dossier voor omgevingsvergunningsaanvraag.

Vandersmissen: ‘In afwachting van de definitieve heraanleg bekijken wij en het Agentschap Wegen en Verkeer hoe ze de openbare ruimte nu al kunnen opwaarderen. Er wordt bekeken waar er extra onthard kan worden en waar de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte verbeterd kan worden. Belangrijk is dat Stad Mechelen en AWV de doelstellingen en uitgangspunten van de Nieuwe Vesten, zoals het eenrichtingsverkeer, niet in vraag stellen. Door meer tijd te nemen om het dossier voor de MER en omgevingsvergunning op te maken, willen wij de procedure zo vlot mogelijk laten verlopen. Het einde van de werken is nu voorzien in 2030.’ (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten