• 21/06/2024

Heist-op-den-Berg verhoogt strijd tegen zwerfvuil, Goorloop krijgt meer ruimte

HEIST-OP-DEN-BERG – Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg spant zich al jaren in om zwerfvuil te verminderen: door bewustmaking- en opruimacties en allerlei doelgerichte projecten. Jaarlijks neemt het lokale bestuur bijvoorbeeld deel aan de actie MooiMakers in samenwerking met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Daarbovenop werkt het lokale bestuur samen met meer dan 200 vrijwilligers – groene peters en meters – die zich actief inzetten om vrijwillig zwerfvuil te rapen op het grondgebied van de gemeente. Recent, op 2 mei, nam het lokale bestuur nog deel aan de ‘River Cleanup Challenge’. Het voltallige schepencollege ging toen op pad om zwerfvuil te rapen.

Sarah Wouters (Groen), schepen voor milieu: ‘Ondanks die vele inspanningen en bewustmaking blijft zwerfvuil een probleem. Daarom zetten wij als lokaal bestuur nog een stap verder met gerichte controles en handhaving op het terrein. Daarvoor zullen wij samenwerken met gemachtigde handhavers van OVAM. Zij zullen overtreders effectief bestraffen. Wie zijn afval zomaar weggooit en betrapt wordt, krijgt een boete. De handhavers van OVAM gaan op pad in de Heistse straten, stellen de overtredingen vast en maken een verslag op. Daarna bepalen ze de sanctie: een GAS-boete of een alternatieve maatregel. Die boete kan oplopen tot 350 euro.’

De komende maanden komen er dus intensieve controles. De locaties zijn strategisch gekozen. Het zijn ‘hotspots voor zwerfvuil’: locaties waar veel mensen passeren en waar zwerfvuil een probleem is. Wouters: ‘Denk maar aan de vele evenementen/markten op ons grondgebied, de winkelstraten, het skatepark, schoolomgevingen,…’

In Heist-op-den-Berg heeft de provincie twee belangrijke maatregelen getroffen aan de Goorloop als oplossing voor de wateroverlast. Het gaat om de aanleg van een overstromingsgebied aan de Fabriekstraat en een hermeandering ter hoogte van de Haagstraat.

De Goorloop is zeer gevoelig voor hevige neerslag. Stroomopwaarts is er veel verharding. Een zeer groot deel van het hemelwater komt dan ook rechtstreeks in de Goorloop terecht. Bij zware regenval kon de Goorloop dat volume niet aan. Gevolg: in de lager gelegen zones zoals de Fabriekstraat trad de waterloop geregeld buiten zijn oevers en kwamen straten, bedrijven en akkers onder water te staan.

Langsheen de Fabriekstraat ligt nu een nieuw overstromingsgebied van 1,66 hectare. Bij hevige regenval kan dat gebied tot 7 800 kubieke meter water bufferen om het nadien via een regelbare kantelstuw gecontroleerd te laten wegstromen in de Goorloop.

Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde van Waterbeleid: ‘Open ruimte is schaars in dichtbevolkte gebieden, en niet altijd gemakkelijk te vinden of in te zetten voor waterbeleid. De klimaatverandering drukt ons met de neus op de feiten. De provincie Antwerpen is de beheerder van de Goorloop en andere onbevaarbare waterlopen, en heeft als taak het water in goede banen te leiden.’ Daarnaast kunnen lokale landbouwers bij droogte een beroep doen op een watercaptatiepunt.

Ter hoogte van de Haagstraat in Heist-op-den-Berg kreeg de provincie een aantal omliggende percelen in handen. De aanleg van een nieuwe meander op die percelen maakt dat de waterloop opnieuw de ruimte krijgt om te kronkelen, met een winterbed langs beide bochten. Door de meanderende vorm te herstellen en de winterbedding te voorzien, wordt een grotere lengte en dus meer buffervolume voor het water gecreëerd. (EM / Foto Koen DE BRUYN)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten