• 23/05/2024

Haven van Antwerpen blijft een mannenbastion maar streeft naar verjonging

ANTWERPEN – De haven van Antwerpen blijft met 63 000 directe jobs een sterke werkgever. Al deze havenwerknemers samen zorgen elk jaar voor 47 miljoen euro belastinginkomsten voor gemeenten verspreid over het gehele Belgische grondgebied. UAntwerpen bracht, in opdracht van de provincie Antwerpen en Port of Antwerp, 78 steden en gemeenten en vijf provincies in kaart.

Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde voor economie: ‘De achilleshiel is de gemiddelde leeftijd van de havenwerknemers.  Dit is een gedeelde uitdaging voor Port of Antwerp, de havenbedrijven, het onderwijs en het provinciaal Havencentrum. Er liggen kansen klaar voor jongeren. We moeten jonge mannen én vrouwen duidelijk maken dat er een boeiende carrière op hen in de haven wacht. Net daarom bouwt en ontwikkelt de provincie samen met het Havenbedrijf Antwerpen een nieuw havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite.’ Annick De Ridder (N-VA, zie foto), schepen van de haven: ‘Potentiële sollicitanten denken nog te snel aan het stereotiepe beeld van iemand die een serieus aantal kilo’s rondsjouwt. Dat klopt natuurlijk niet. We zoeken erg diverse profielen, denk maar aan IT professionals, laboranten of logistiek bedienden.’

76 procent van de havenwerknemers werkt voor een vestiging van een havenonderneming op rechteroever (stad Antwerpen) en 24 procent in een vestiging op linkerscheldeoever. Op linkerscheldeoever werkt veertien procent in Beveren en tien procent in Zwijndrecht. 25 572 (40,44 procent) havenwerknemers werken in de maritieme cluster en 37 669 (59,56 procent) in de niet-maritieme cluster. Grootste werkgever in de maritieme cluster zijn de goederenbehandelaars (met 15 060 havenwerknemers). In de niet-maritieme cluster is de chemische nijverheid koploper (met 11 530 havenwerknemers). Samen hebben ze méér dan een derde van alle havenwerknemers in dienst. Vier op de vijf havenwerknemers zijn mannen. 88 procent  van de havenwerknemers werkt voltijds. Van de overige twaalf procent is 60 procent aan de slag is in een vierdagenweek. Vrouwen werken ook vaker deeltijds (31 procent) dan de mannen (zeven procent).

Ook naar leeftijd is er een merkbaar verschil met Vlaanderen. Vooral in de leeftijd tussen 40-54 ligt de verhouding hoger: 40,66 procent in de haven en 38,79 procent in Vlaanderen. Opvallend is ook dat er minder jonge havenwerknemers zijn (jonger dan 24 jaar): 5,29 procent tegenover 7,34 procent in Vlaanderen. De 63 000 havenwerknemers zijn naar nationaliteit en herkomst ongeveer even divers als het totaal van alle werknemers in Vlaanderen en België. Daartegenover staat dat de bevolking van Antwerpen en omgeving veel diverser is dan gemiddeld. Die diversiteit vinden we nog niet terug in de tewerkstelling in de haven. In elke Vlaamse provincie en in elke gemeente in de provincie Antwerpen wonen er havenmedewerkers. In de gemeentes nabij de haven wonen de grootste aantallen havenwerknemers. Ruim negen havenwerknemers op tien komen uit de provincie Antwerpen of Oost-Vlaanderen.

De stad Antwerpen is met 17 145 inwoners als havenwerknemer de absolute koploper. Beveren telt 4 196 havenwerknemers, Stabroek 2 149, Kapellen 1 907 en Brasschaat heeft 1 778 havenwerknemers. Kijken we naar de top tien met het aantal havenwerknemers binnen het totaal van loontrekkenden dan staat Stabroek (28,82 procent) voorop. (EM / Foto Anne Deknock)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten