• 17/06/2024

Haven rekent op bescherming door regering. De Wever naar New York ivm terreuraanslagen

ZEEBRUGGE – 2022 was een jaar vol uitdagingen voor Port of Antwerp-Bruges. De geopolitieke spanningen, energiecrisis en de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens lieten zich voelen en zorgden, naast verschuivingen binnen de verschillende goederenstromen, vooral voor een aanhoudende druk op het containersegment. Dit had impact op de totale goederenoverslag, die 286,9 miljoen ton cargo bedroeg, een daling van 0,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Annick De Ridder (N-VA, zie foto), havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: ‘De stroom aan nieuwe investeringen en projecten is echter een bevestiging van de aantrekkingskracht van de eengemaakte haven en van de toegevoegde waarde van de complementariteit van beide havenplatformen. De eengemaakte haven is een wereldhaven die steunt op een bijzonder hechte havengemeenschap. Alle werknemers en bedrijven die samen deze havengemeenschap vormen toonden het afgelopen jaar een enorme weerbaarheid en sterke veerkracht. Dat maakt dat we ondanks zeer grote uitdagingen een sterk resultaat hebben neergezet. De fusie bewijst in de praktijk haar toegevoegde waarde. We hebben er alle vertrouwen in dat we in 2023 verder kunnen inzetten op duurzame economische groei al zeker dankzij de vele investeringen die zijn aangekondigd door onze bedrijven. Zo is en blijft onze haven dé economische motor van Vlaanderen.’

Maar uiteraard kon men niet voorbijgaan aan het toenemend geweld in Antwerpen, dat gerelateerd is met de drugsoorlog, die dan weer nauw verbonden is met de haven. De Ridder: ‘Als haven en zelfs als stad kunnen wij weinig doen. Dit is een strijd tegen de internationale misdaad en dat is een federale materie. Cruciaal is dat er meer manschappen naar de haven komen. Alle lof voor politie, douane en parket maar zij roeien met de spanen die zij hebben en dat is te weinig. We kunnen dit vergelijken met de terreuraanslagen van weleer. De nationale veiligheidsraad moet samenkomen. Alle vakministers moeten aan tafel plaatsnemen, samen met specialisten in terreurbestrijding. In Antwerpen doen we het uiterste. 1 000 dealers en 50 aanslagplegers werden opgepakt. In Port of Antwerp-Bruges verloopt het importcontainerproces via het virtuele platform Certified Pick up. Dit staat garant voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten. Vroeger gebeurde dat met papiertjes die van hand tot hand gingen. Zo was het niet moeilijk om die te onderscheppen.’

‘Voor een nieuw digitaal screeningssysteem gaat de douane samenwerken met de universiteiten. Private havenbedrijven nemen extra maatregelen om hun terminals te beveiligen. Vakbonden en werkgevers zijn het er unaniem over eens dat de inspanningen om de terreur te bestrijden moeten opgedreven worden. Er is een kliklijn waar mensen – ook anoniem – verdachte zaken kunnen melden. Burgemeester De Wever gaat volgende week naar New York, waar ze ook een wereldhaven hebben, om te bespreken hoe men daar de zaken aanpakt en op vrijdag 17 februari organiseren we een veiligheidsdag in aanwezig van Vincent Van Quickenborne (Open Vld), minister van justitie, en de burgemeesters van Antwerpen en Rotterdam. Vandaag is er nog een gesprek tussen Bart De Wever en de federale regering.’

Dat gesprek heeft ondertussen plaatsgevonden. De Wever: ‘Ik had een goed onderhoud met ministers Van Quickenborne en Annelies Verlinden (CD&V). Zij zijn volledig mee met mijn verhaal. Alleen vrees ik dat ze dit nooit gaan kunnen doordrukken bij de andere leden van de federale regering.’

Edwin MARIËN

Foto Anne De Cnock

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten