• 20/05/2024

Hallucinante cijfers in verband met illegale drugsproductie in onze provincie

ANTWERPEN – Tijdens een digitaal persmoment vanmiddag stelden Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx, Procureur des Konings van parket Antwerpen Franky De Keyzer en bestuurlijk directeur van de coördinatie en steundirectie (CSD) bij de Belgische federale politie Antwerpen Jean-Claude Gunst een anoniem meldpunt voor dat in het leven werd geroepen om gezamenlijk de strijd tegen illegale drugsproductie en de schadelijke gevolgen ervan aan te gaan.

De Keyser: ‘We weten dat er zich in onze provincie nog heel wat drugslabo’s bevinden die we nog niet hebben kunnen lokaliseren. Naast het opsporen en oplossen van criminele zaken werken alle partners nauw samen rond preventie. Voortdurend komen er in onze haven tonnen drugs binnen uit Zuid-Amerika, Oekraïne, Afghanistan, Panama,… Maar het gebeurt ook in onze buurt of wijk. Illegale drugsproductie veroorzaakt gevaarlijke situaties en overlast. Dat stellen we helaas ook in de provincie Antwerpen steeds vaker vast. De cijfers van de voorbije jaren zijn alleszins zorgwekkend.’

‘In 2020 had quasi elk van onze 69 gemeenten een drugsplantage, -labo of chemisch afval op haar grondgebied. Toen werden er 138 plantages (40 770 planten) en negen drugslabo’s opgerold.  Op nog eens twaalf andere plaatsen vonden speurders materiaal voor de opbouw van één drugslabo en één opslagplaats voor chemicaliën. Op minstens dertien plaatsen werd bovendien chemisch materiaal gedumpt. Dit jaar ontdekte de politie 88 plantages (20 971 planten) en elf drugslabo’s.  Op vijf locaties werd materiaal voor de opbouw van een labo gevonden, één opslagplaats voor chemicaliën. Op acht plaatsen moest chemisch afval opgeruimd worden. Vorige week legde een hevige brand in een loods in Bornem een cannabisplantage bloot.  In maart werd een woonwijk in Kapellen opgeschrikt door luide knallen, gevolgd door een uitslaande brand in een labo waar synthetische drugs werd geproduceerd. ‘

Gunst: ‘Wij hebben gekozen voor een digitaal meldpunt zodat de anonimiteit van de melder verzekerd wordt. Het IP-adres is niet opspoorbaar. Het is niet de bedoeling dat burgers voor politieagent gaan spelen. Binnen de arrondissementele informatiekruispunten (SICAD/AIK) zijn ongeveer 400 politiemedewerkers dagelijks in de weer met het verzamelen en analyseren van data en politionele informatie om meerwaarde te bieden voor de collega’s op het terrein.’

‘Zij gaan de verkregen meldingen controleren, nagaan welke mogelijkheden er zijn en vervolgens de lokale politie inzetten. In Limburg bestaat dit meldpunt al sinds 2019. Tot nu toe kwamen er 517 meldingen binnen. Dat leidde tot 34 politionele interventies. Het ligt voordehand dat die aantallen in Antwerpen nog veel hoger zullen liggen.’

Berx: ‘Op 26 november 2020 hebben we de beslissing genomen om deze webstek te laten ontwikkelen en hebben we er de nodige fondsen voor voorzien. Elke burger kan een plantage melden maar ik vraag aan drie categorieën om extra uit te kijken: landbouwers, mountainbikers –drugsplantages liggen vaak aan bospaden – en verhuurders van panden.’

‘Zij lopen immers het gevaar om vervolgd te worden maar ook materiële schade omwille van de aanwezigheid van de drug is niet uitgesloten. Ik denk dan alleen maar aan het risico op kortsluiting.’ Alle info en meldingen via www.drugsplantageontdekt.be (EM  / Foto Freepik)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten