• 24/02/2024

‘GruunRant Onthardt’hield participatieavond voor Ekeren en Merksem

EKEREN – Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (door de Vlaamse Regering goedgekeurd) wijst op de meer dan overdreven hoeveelheid aan open ruimten, die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden voorbehouden voor harde bestemmingen (wonen, industrie,…).

Het BRV raadt dan ook aan om veel van die gronden ‘planologisch’ te gaan ontharden van een harde bestemming naar zachte bestemming).

In het kader van het project ‘GruunRant Onthardt’ wil GruunRant daarmee een aanzet voor geven in de noord- en oostrand van Antwerpen.

Samen met vier laatstejaars masterstudenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, ging men op zoek naar zo’n gronden in Ekeren en Merksem, en naar mogelijke kansen.
Vanavond organiseerde men in De Nobele Donk aan de Prinshoeveweg 21 in Ekeren-Donk, een eerste inspraakavond. De voorstelling van de studenten diende als basis voor de discussie.
De avond werd begeleid door Jan Vincke van Antwerpen aan ‘t woord vzw, die ook de participatiemomenten organiseren voor onthardings-projecten in Merksem, Schoten, Deurne en Wijnegem. Maar ook van drie van de ‘Ringparken’.


Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten