• 24/05/2024

‘Grote Doopdebat’ doet studenten nadenken over dopen en welkomstrituelen

ANTWERPEN – De werkgroep Welkomstrituelen, een projectgroep waarin alle Antwerpse onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn, studenten en studentenorganisatie STAN presenteerden gisteravond ‘Het Grote Doopdebat’. Dit project van stad Antwerpen verenigt en ondersteunt studenten en andere betrokkenen om in dialoog te gaan en samen te werken rond welkomstrituelen  zoals de studentendopen. Op basis daarvan co-creëren ze de principes en voorwaarden voor die rituelen.

Jinnih Beels (Vooruit), schepen voor onderwijs: ‘Het debat over studentendopen is vandaag bijzonder actueel. Maar als we spreken over welkomstrituelen, waaronder ook dopen, kunnen en mogen we dat niet zonder onze studenten doen. Met dit participatief traject bieden we ze een platform om hun stem te laten horen en om samen op zoek te gaan naar een gedragen en hedendaags kader rond welkomstrituelen. Zo willen we als stad werken aan een open en verbindend doopklimaat dat enerzijds voortbouwt op eeuwenlange tradities en tegelijk aangepast is aan de 21ste eeuw. We gaan geen onderwerpen uit de weg: alcohol, vernederingen, uit de kleren gaan, schachtenverkoop,… Daarbij kunnen we van mening verschillen maar we moeten discussiëren met respect voor elkaar. Tradities moeten een plaats krijgen maar de vraag is hoe doen we het? Pas op, dit project wordt dan wel vandaag voorgesteld maar er zijn maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan.’

Julien De Wit, bestuurder bij de Vlaamse Vereniging van Studenten: ‘Tijdens de ‘Kick-off voor Ambassadeurs’ op 26 oktober in De Winkelhaak (zie foto) waren er 96 aanwezigen, waaronder 70 studenten. 49 van hen vulden een engagementsverklaring in. Hiermee beloven ze de campagne mee uit te dragen, ideeën aan te reiken en mee te doen aan bijeenkomsten en debatten. 21 studenten gaven aan zelf een debat te willen organiseren. In de werkgroep zetelen ook een aantal studenten. Hieruit wordt beslist over het gehele traject. Bedoeling is vooral om te vermijden dat een beperkt groepje zou kunnen bepalen wat al dan niet kan en mag.’

Dette van Zeeland, voorzitter van de Werkgroep Welkomstrituelen: ‘ Tijdens het project, dat loopt vanaf vandaag tot mei 2022 , krijgen de studenten ondersteuning en inspiratie aangereikt om in dialoog te gaan en tot goede praktijken en afspraken te komen rond welkomstrituelen. Het eindresultaat bestaat daarnaast uit een inspiratiegids met de beste praktijken en ideeën van studenten(clubs). Vandaag wordt het online-platform gelanceerd. In februari/maart 2022 gaan we de feedback verwerken en komt er een output. Bovendien is dat het moment om de ideeën te verfijnen zodat we het schrijfproces voor de doopgids kunnen opstarten, gevolgd door een online-event. De finalisatie volgt dan in april en mei, waarbij we voorstellen gaan doen om het doopcharter aan te passen. Onze campagne richt zich naar alle studenten, niet alleen naar hen die worden gedoopt. Het gaat ook veel verder dan enkel maar de studentenverenigingen. Bij het onlineplatform worden trouwens ook ouders betrokken.  We maken de campagne kenbaar via Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin.’ Vraag is wel waarom dit initiatief nodig is. Het doopcharter bestaat al meerdere jaren in Antwerpen. Beels : ‘Het doopcharter is een wettelijk kader. Nu willen we meerdere thema’s bespreekbaar maken en de studenten oplossingen bieden.’ Meer info: www.hetgrotedoopdebat.be

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten