• 20/06/2024

Grootse werken zorgen voor hinder in Kontich en omstreken tot eind 2024

KONTICH – Antwerpen staat voor de ‘Werf van de Eeuw’, Kontich minstens voor de ‘Werf van deze legislatuur’. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet in samenwerking met de gemeente Kontich, Aquafin en rioolbeheerder Pidpa een grondige herinrichting van de Koningin Astridlaan (N1). Vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot en met het kruispunt met de Antwerpsesteenweg wordt de rijweg vernieuwd, legt men vrijliggende fietspaden aan en komt er een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. De nutswerken aan de Koningin Astridlaan zullen twee maanden duren, waarna vanaf medio 2023 de riolering en bovenbouw worden heraangelegd. De riolering en afwatering van Doopput, Boomgaard en Hoogbunderlaan zal aansluiten op de nieuwe riolering onder de N1. Daarom worden na de werken op de N1 ook in deze straten riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd.

Willem Wevers (N-VA), schepen van openbare werken: ‘We staan voor gigantische werken en eigenlijk begint vandaag het verhaal maar pas. Dit dossier werd opgestart in 2009. Het heeft jaren stilgelegen. Een jaar of vier geleden werd er al eens een vergunning aangevraagd maar dan is het vastgelopen op een bufferbekken dat we moeten en willen realiseren. De eigenaar van de grond waar we dat wilden doen zag dat niet zitten. Daar is nu een overeenkomst voor gesloten. We hebben het dossier nog verder geoptimaliseerd en geprobeerd om de mensen zo weinig mogelijk te storen in hoe het vandaag is. Er komen fietspaden aan beide zijden, open grachten,… Dat neemt ook zijn plaats in. Het Gewest heeft er voldoende openbaar domein maar de voorbije tientallen jaren is dat door een aantal huizen en bedrijven ingepalmd omdat het toch niet gebruikt werd. Maar nu komt daar verandering in. Begin dit jaar hebben betrokkenen een brief gekregen met de melding dat we na de zomer zouden willen starten met het klaar maken van de projectzone. Hebben mensen een bus, boom of struik staan in de projectzone en ze willen die behouden, dan krijgen ze tot eind juli de kans om die nog te verplaatsen.’

‘Op de Koningin Astridlaan is geen riolering. Al het vuile water wordt afgevoerd naar open grachten. Dat komt in onze beken en rivieren dus qua waterkwaliteit en geurhinder is dat geen goede zaak. In de open grachten die we nu realiseren komt enkel regenwater. Na de werken zullen een groot aantal huizen en bedrijven die vandaag niet gerioleerd zijn, aangesloten zijn op de riolering wat een grote winst is voor de waterkwaliteit en de natuur in de omgeving. De mensen gaan in het stof zitten en ook voor de rest van de gemeente gaat dit geen evident verhaal worden want er gaan momenten zijn dat er geen verkeer of enkel éénrichtingsverkeer mogelijk is. We leggen de aannemer heel bewust op om die periodes zo beperkt mogelijk te houden. Mensen zullen nadien zien dat het fietspad aan twee kanten echt wel een grote stap vooruit is. De gewestweg is één van de plaatsen waar het meeste ongevallen gebeuren. Terwijl men nu drie rijstroken moet oversteken zal dat er in de toekomst nog maar één zijn. Qua budget is dit het grootste werk van deze legislatuur. Voor alle duidelijkheid: de kost is niet voor de gemeente. Wij moeten enkel het bedrag voor de aanleg van de fietspaden voorschieten aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat over een stuk van 1,8 kilometer tussen de Antwerpse- en Duffelsesteenweg waarvan de kost vijf jaar geleden al op 1,2 miljoen euro ingeschat werd.’ Vanavond is er om 20 uur een informatievergadering voor de buurtbewoners in Het Halfdiep.

Edwin MARIËN

Foto Agentschap Wegen en Verkeer

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten