• 27/05/2024

Groen voert actie tegen 2 500 kilometer moordstrookjes en deed dat ook in Duffel

DUFFEL – Vanochtend (de voorlaatste dag van de week van de mobiliteit) voerde Groen in Duffel actie tegen moordstrookjes. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het wegwerken van de moordstrookjes in Vlaanderen nog steeds veel te traag gaat. Vlaams parlementslid Staf Aerts uit Duffel: ‘Als het tempo niet wordt opgedreven is het laatste moordstrookje pas binnen bijna negen jaar weggewerkt. Dat betekent dat een kind dat vandaag start in de kleuterklas nog steeds over moordstrookjes zal fietsen als het naar het middelbaar gaat.’

Groen wil dat er in Vlaanderen een masterplan komt voor het verbeteren van fietsinfrastructuur op gewestwegen, en prioritair binnen de bebouwde kom. Binnen de vijf  jaar mogen er geen moordstrookjes meer zijn. Aerts:  ‘Wij willen overal fietspaden waar kinderen veilig op kunnen fietsen. Zodat geen enkel kind ooit nog over een moordstrookje naar school moet fietsen. Dát moet het Vlaams infrastructuurproject zijn van de komende jaren.’

Waar een grondige ingreep binnen de vijf jaar te complex is, moeten er in afwachting snelle aanpassingen gebeuren. Dat kan door het plaatsen van paaltjes of blokken, het creëren van afgescheiden dubbelrichtingsfietspaden, het schrappen van parkeerstroken of tweede rijstroken of het verlagen van de maximumsnelheid. Volgens de recentste gegevens van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vind je langs Vlaamse gewestwegen 2 567 kilometer moordstrookjes, nog steeds de helft van het totaal aantal fietspaden langs gewestwegen. In het Vademecum fietsvoorzieningen van diezelfde Vlaamse overheid, staan voorwaarden waaraan zulke fietspaden moeten voldoen om zo veilig mogelijk te zijn. Zo moeten ze minimaal twee meter breed zijn. Uit het laatste fietspadenrapport van AWV bleek dat meer dan de helft van de Vlaamse fietspaden niet conform de eigen richtlijnen is.

Aerts: ‘Het aantal fietsongevallen daalt ook niet. 102 fietsers overleden in 2022 na een ongeval. Dat is een stijging van 7,4 procent tegenover het jaar 2019. Terwijl alle verkeersveiligheidsindicatoren al jaren dalen, blijft het aantal dodelijke fietsslachtoffers stijgen. De alarmbellen staan al jaren op rood. Elke euro die je investeert in fietsinfrastructuur betaalt zichzelf terug. Het tempo moet hoger. Een veiligere, betere, mobiliteit doet meer mensen fietsen, waardoor ze fitter en gezonder zijn, er minder ongevallen gebeuren en files afnemen. Met meer investeringen zouden we dus niet alleen mensenlevens sparen, maar ook heel wat maatschappelijke kosten doen afnemen.’

Groen kwam in heel Vlaanderen vandaag op straat om actie te voeren. Op verschillende locaties vormden Groen-leden een menselijke ketting om het moordstrookje fysiek af te scheiden van de weg. Hiermee wilden ze duidelijk maken dat een te smal aanliggend fietspad gevaarlijk is. Aerts en Groen-leden voerden actie in Duffel, langs de N108. Deze vormt samen met de Mechelsebaan (N14) dé verbinding tussen Mechelen en Lier. Ook voor vrachtverkeer.

Aerts: ‘Maar toen een paar jaar geleden de auto’s nieuwe asfalt kregen, werden de fietsers helemaal vergeten. Het te smalle en slechte fietspad bleef onveranderd. De onnodige en gevaarlijke oversteek bleef ook behouden. Ook in de plannen voor een nieuwe Mechelsebaan heeft het N-VA-CD&V-bestuur, net als de Vlaamse regering, geen aandacht voor de veiligheid van de fietser. Fietsers en voetgangers blijven in de kou staan. Met deze actie willen wij op een laagdrempelige manier het probleem in beeld brengen. Wij vormen letterlijk een menselijke ketting die de fietsers op het moordstrookje beschermt van de auto’s. Zo willen we druk zetten op de Vlaamse regering om dit fietspad en de 2 500 kilometer andere fietspaden in Vlaanderen versneld aan te pakken.’ De leden van Groen uit de regio voerden een uurtje actie langs de N108. ‘Moordstrookje’, een niet-verhoogd fietspad, niet afgescheiden van de rijweg, werd in 2018 verkozen tot woord van het jaar. (EM / Foto Groen Duffel)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten