• 19/05/2024

Groen trekt met Femke Meeusen als kopvrouw naar de verkiezingen in district Antwerpen

ANTWERPEN – Vanavond beslisten de leden van Groen district Antwerpen over de kop van de Groen districtslijst. Femke Meeusen (rechts op de foto), Simon Verreet (midden op de foto) en Anna Touré (links op de foto) – een jong en divers trio – zullen voor de districtsraadsverkiezingen aan de kar trekken. Huidig schepen Tom Van den Borne geeft na twee legislaturen de fakkel door. Maar werkt – naar eigen zeggen – met veel drive verder tot eind 2024 en steunt de nieuwe lijst volop.

Op zondag 13 oktober 2024 trekken de Vlamingen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Groen district Antwerpen maakt de top van haar lijst bekend voor de districtsraadsverkiezingen van district Antwerpen. Femke Meeusen (32 jaar) zal de groene lijst trekken. Ze wordt geflankeerd door Simon Verreet (37 jaar) en Anna Touré (40 jaar).

Touré: ‘Een district is een niveau om heel concreet aan politiek te doen, dichtbij bewoners te staan en echt heel zichtbaar dingen te veranderen. Vaak kleinschalig. Maar wel zaken die er écht toe doen in het dagelijks leven van mensen. Denk aan een veiligere fietsinfrastructuur of wijkgerichte initiatieven zoals burenborrels. Op straat en in onze wijken zijn we heel aanspreekbaar. Zo pikken we heel wat kleine vragen en bemerkingen op en gaan ermee aan de slag.’

Fractieleider Simon Verreet: ‘De groene fractie bestaande uit acht leden heeft de voorbije jaren een heel aantal nieuwe initiatieven op de agenda van de raad gezet. We hebben lokale initiatieven genomen om de openbare ruimte te dekoloniseren, om groene bushokjes te plaatsen, te zorgen voor zwemwater in openlucht. Gisteren nog hebben we een voorstel tot masterplan ingediend om van het Albertpark, het Harmoniepark en de tuin van het Provinciehuis één groot park te maken.’

Voorzitter Mieke Corneillie: ‘Binnen het college voeren Tom Van den Borne en Femke Meeusen het bestuursakkoord uit. Dat heeft een stevige groene inslag, maar ook in de uitwerking ervan wegen beide schepenen sterk door. Ze laten het verenigingsleven bloeien en maakten zelfs tijdens corona maximaal mogelijk wat kon. Zo werden er bijvoorbeeld coronaserenades georganiseerd. Zowel in de binnenstad als in Antwerpen Noord werden de voorbije jaren tientallen woonerven aangelegd. De buurtcoaches werden in het leven groepen en met succes want er waren nooit zo veel straatfeesten, speelstraten, geveltuinen en groenslingers. De Lange Ridderstraat, Brusselstraat, Johannasteeg en Regentstraat transformeerden tot tuinstraat. Er werden kilometers aan nieuwe fietspaden aangelegd. Het Stadspark wordt heropgewaardeerd. De Burgerbegroting waarmee jaarlijks tien procent in handen van bewoners ligt, is intussen al aan de tiende editie toe.’

Meeusen: ‘We zijn fier op al onze Groene verwezenlijkingen. Door onze realisaties wordt ons district mooier en aangenamer. Na 2024 willen we op dat elan blijven verder gaan. Na een dikke tien jaar in de meerderheid is het tijd voor nóg meer Groen in het districtsbestuur.’

Corneillie: ‘Wat nu al vaststaat, is dat in het groene verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2024 het verder vergroenen van het district belangrijk zal zijn. Ook verblijfsruimte breiden we uit: meer woonerven en tuinstraten in alle wijken van ons district. De buurtcoaches willen we nog meer laten inzetten op het verenigingsleven, ook voor cultuur en jeugd en sport. Samen met de bewoners van de verschillende wijken in het district willen we zorgen voor een district waar het fijn wonen is voor iedereen. Een goede tijdelijke en definitieve invulling voor het Stuivenbergziekenhuis. Eindelijk starten aan het Spoorpark tussen Zurenborg en Borgerhout. Een groene tijdelijk en definitieve invulling op de plaats van de gesloopte officierswoningen op de Kielse Vest. Meer sportveldjes op het Kiel.’ (EM / Foto Groen Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten