• 27/05/2024

Groen licht voor klimaatrobuust maken van de vallei van de Kleine Nete  en AA

KASTERLEE – Op voorstel van Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving, keurde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ definitief goed. Dit plan zet in op het klimaatrobuust maken van de vallei van de Kleine Nete en voorziet in uitvoering van de Blue Deal in ruimte voor water.

Demir:  ‘Het proces om tot dit plan te komen heeft lang geduurd, maar die inspanningen zullen lonen nu we weldra op het terrein tot stapsgewijze realisatie zullen overgaan. De voorbije weken hebben we immers met eigen ogen gezien hoe belangrijk meer ruimte voor water is om de Vlamingen te beschermen.’

In 2012 stelde de toenmalige Vlaamse Regering gouverneur Cathy Berx aan als procesbegeleider om alle plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete goed op elkaar af te stemmen. Onder het motto ‘Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ werken verschillende instanties aan een klimaatrobuuste vallei die bestand is tegen wateroverlast én periodes van droogte.

 Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt nu voor de valleien Aa en Kleine Nete tussen Kasterlee en Grobbendonk nieuwe bestemmingen vast. Het plan vrijwaart de van nature overstroombare valleien van verdere bebouwing en zet in op de ontwikkeling van drie natte natuurkernen, samen goed voor meer dan 600 hectare in de Natura 2000-gebieden van De Zegge-Mosselgoren, het Olens Broek (zie foto) en Graafweide-Schupleer. 

Het plan bevat ook de herbestemming van een stortgebied naar een gebied voor winning van energie.

 Het plan schrapt in totaal circa  80 hectare aan harde bestemmingen (woon-, industrie- en recreatiegebied) in functie van het behoud van de open ruimte voor waterberging, natuur of bos.

 De oppervlakte van het Vlaams Ecologisch Netwerk wordt met meer dan 400 hectare uitgebreid en ruim 250 hectare bestaand bos krijgt een betere bescherming. Het plan creëert ook ruimte voor circa 70 hectare effectieve bosuitbreiding.

In totaal wordt ongeveer 650 hectare agrarisch gebied herbestemd naar natuur- of bosgebied, daarvan is ongeveer de helft effectief in landbouwgebruik. Voor de landbouwers in die gebieden zijn er overgangsmaatregelen, vergoedingen en ruilgronden voorzien, in overleg met de gebiedscoalitie.

 Berx: ‘De overstromingen van de afgelopen weken maakten opnieuw duidelijk dat de rivieren ruimte moeten krijgen om de natuurlijke bergingsruimte van de vallei maximaal in te nemen. Mede dankzij de investeringen in bijkomende waterbergingsgebieden en hermeanderingsprojecten van de afgelopen jaren ontsnapten we aan erger.’

 ‘Toch is het werk nog niet af en moeten we verder op de ingeslagen weg: samen bouwen aan een duurzame vallei met een landbeheer, gericht op het beter vasthouden, laten infiltreren en vertraagd afvoeren van water”.

 Demir:’ Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan zetten we een grote stap vooruit in de vallei van de Kleine Nete waarmee de ambities van de Vlaamse Regering op vlak van de bouwshift, de Blue Deal, bosuitbreiding én Natura 2000 effectief op het terrein gerealiseerd kunnen worden. Door deze plannen uit te voeren, beschermen we de regio voor de gevolgen van extreme weerssituaties. De voorbije weken hebben aangetoond hoe belangrijk dat is.’ (EM / Foto Maxime Bervoets)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten