• 23/06/2024

Groen en Vooruit halen slag thuis: Zwijndrecht stemt massaal tegen fusie

ZWIJNDRECHT – ‘Wenst u dat de gemeente Zwijndrecht fuseert met de gemeenten Beveren en Kruibeke op 1 januari 2025? Dat was de vraag die de inwoners vandaag tijdens een volksraadpleging voorgeschoteld kregen. Het neen-kamp (meerderheidspartijen Groen en Vooruit) haalde het met 79,7 procent van de stemmen. Meerderheidspartij CD&V en oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang hadden opgeroepen om voor de fusie te stemmen. Van de 15 884 kiesgerechtigde inwoners brachten er maar liefst 6 602 een stem uit, dat is een ongemeen hoog aantal voor dergelijke raadplegingen. Daarvan stemden er 5 262 tegen een fusie, 1 230 stemden voor. Er waren 110 blanco of ongeldige stemmen.

Een volksraadpleging is niet bindend. Het is de gemeenteraad die hierover definitief zal beslissen. Die stemming moet nog dit jaar gebeuren. Wanneer dat exact zal plaatsvinden is nog niet bekend. Maar het is wel duidelijk dat een politieke partij die deze uitslag naast zich neerlegt politieke zelfmoord pleegt. In de gemeenteraad – samengesteld na de verkiezingen van 2018 – vertegenwoordigen Groen en Vooruit 38 procent van de stemmen en CD&V, N-VA en Vlaams Belang 57 procent.

Uiteraard was Steven Vervaet (Groen, links op de foto), schepen van onder meer ruimtelijke ordening, een tevreden man. ‘Ik ben opgelucht, tevreden een heel trots dat er zoveel mensen zijn komen stemmen. Het waren er meer dan 40 procent wat veel hoger ligt dan wat ik verwachtte. Het ligt twee keer boven de kiesdrempel. Ik stel dus vast dat de mensen zeer betrokken zijn en duidelijk hebben laten weten dat ze willen gehoord worden. Het resultaat zelf is voor mij niet zo verwonderlijk. De tegenstand tegen een fusie is heel groot. De mensen hebben zich laten horen en het is duidelijk dat dit nu ook moet vertaald worden in het verdere beleid.’

‘Wij hebben op voorhand gezegd dat wij rekening zouden houden met elk resultaat. Dat resultaat valt nu samen met ons standpunt. We kunnen op dit moment niet zeggen dat het maar om te lachen was. We moeten dit ernstig nemen. We kunnen natuurlijk alles gaan interpreteren, gaan omdraaien of terugdraaien maar als je beslist om een referendum te houden met een ja-neen-vraag, waarbij de mensen ruim geinformeerd geweest zijn, een debat hebben kunnen volgen, met heel veel mensen hebben kunnen praten,… dan kunnen we niet anders dan die ja-neen-stemmen ernstig nemen. We kunnen dat niet naast ons neerleggen. Ik ben er absoluut zeker van dat een neen-stem geen vrijgeleide is voor een fusie met Antwerpen. Ik ben niemand tegengekomen die wil fusioneren met Antwerpen en daarom zegt ‘ik wil niet fusioneren met Beveren en Kruibeke’. Vier op de vijf mensen zegt dat Zwijndrecht/Burcht zelfstandig moet blijven.’

‘Als coalitie nu verder regeren is niet evident. Ik heb bepaalde beloften gemaakt om taken op mij te nemen en er liggen nog zware dossiers op tafel maar het blijft moeilijk. De boodschap vanuit de bevolking is heel duidelijk. De betrokkenheid van onze burgers is heel groot geweest. Wij kunnen onze omgeving nog moeilijk in de ogen kijken als we met de democratie gaan lachen.’

‘Beweren dat de tegenstanders eerder komen opdagen dan voorstanders houdt geen steek Men had ook de vraag kunnen stellen ‘Moet Zwijndrecht/Burcht zelfstandig blijven? Dan hadden de neen-stemmers het niet gehaald.’

‘GEEN ENKELE PARTIJ WIL EEN FUSIE MET ANTWERPEN’

Bij CD&V kwam vanavond het partijbestuur nog bij elkaar. Ann Van Damme (rechts op de foto) , schepen van onder meer cultuur: ‘Wij hadden gezegd dat de helft van de burgers moest opdagen om een exact idee te hebben van wat onder de Zwijndrechtenaren leeft maar desalniettemin zijn we heel tevreden met de opkomst. We vinden dit een signaal. Er zijn ook veel mensen niet komen stemmen. Zijn dat de niet-geïnteresseerden, de onbeslisten, mensen die er niet om geven wat de toekomst brengt? Professor Ackaert  (zowat de grootste autoriteit als het gaat over onderzoek naar lokale besturen, EM)  zei deze week nog dat het moeilijk was om zo’n complex probleem te herleiden tot een ja- en neen-vraag. Wat willen die neen-stemmers nu zeggen? Zijn zij algemeen tegen een fusie? Willen zij liever naar Antwerpen dan naar Beveren? Er kunnen heel veel redenen zijn en dat moeten we nu nog uitzoeken.’

‘Wij hebben straks partijbestuur en daar gaan we zien welke conclusies we hieraan verbinden. Ik vrees dat deze uitslag deuren openzet voor een fusie met Antwerpen en dat is iets wat echt geen enkele partij wil.  We moeten alle feiten op een rijtje zetten en dat is wat we vanavond gaan doen.’

‘Het voorbije jaar was al spannend binnen onze coalitie. Deze uitslag zal ervoor zorgen dat het spannend zal blijven. Over datgene wat in het bestuursakkoord staat willen we samen blijven gaan. Rond de fusie stond er niks in het bestuursakkoord. Dus voor mij kan de coalitie verder gaan.’

‘Wij hebben op voorhand heel duidelijk gesteld wat onze verwachtingen waren, wat voor ons al dan niet bindend ging zijn. We hebben altijd gezegd dat de volksraadpleging sowieso een signaal en een advies is. Daarvoor dient het ook en we gaan nu zien welke consequenties wij hieruit gaan trekken. Wij hadden trouwens op voorhand beslist dat wij vanavond nog zouden samenkomen, ongezien het resultaat. Ik denk dat het goed is om als groep even te bekijken wat er de voorbije periode is gebeurd, hoe de kaarten nu liggen en wat we ermee gaan doen.’

‘Je hebt gelijk. In Tongeren was er maar een opkomst van twintig procent maar het grote verschil is dat wij als voorstander van de fusie opgeroepen hebben om te komen kiezen. In vele situaties horen we dat het ja-kamp juist zegt ‘blijf maar thuis. Dan zijn er zo weinig mogelijk stemmers maar wij hebben dat niet gedaan. En de mensen hebben ons advies opgevolgd. Overigens, in Tongeren had je ook een 80-20 verhouding. Dat zie je in vele referenda rond heel verschillende thema’s. Het zijn vooral de neen-stemmers die dan komen opdagen. Blijkbaar slaagt het neen-kamp er telkens wat makkelijker in om mensen te mobiliseren. In die zin is dit resultaat gelijklopend met andere referenda.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten