• 17/07/2024

Groen Duffel brengt soep naar bib, Lint herschrijft mobiliteitsplan

DUFFEL – We hebben een eerste winterprik achter de rug en de energieprijzen zijn nog steeds erg hoog. De jaarafrekeningen van gas en elektriciteit vielen onlangs bij heel wat Duffelaars in de bus. Ze maken duidelijk dat een warme thuis niet altijd vanzelfsprekend is.

Duffels gemeenteraadslid Anne Resseler (Groen, tweede van links op de foto): ‘Het lokaal bestuur kan lokalen ter beschikking stellen waar Duffelaars in een aangename temperatuur kunnen werken of waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Op die manier bezorgen we mensen warmte, gezelligheid én sociale contacten. Daarom brachten we verse soep naar de studenten in de bibliotheek. De Duffelse bibliotheek is al jaren een succesvol voorbeeld van een warme samenwerkplek voor studenten. Dat idee kunnen we uitbreiden. Ook het lokaal dienstencentrum kan hier een belangrijke schakel zijn. Plaatsen waar Duffelaars overdag kunnen samenkomen of samen werken, kunnen van Duffel een warme gemeente maken.’

Lili Stevens (CD&V), schepen van welzijn: ‘Al onze inwoners kunnen terecht in de bib en dit volledig gratis. Ze hoeven geen lid te zijn te zijn en kunnen beschikken over een computer, gratis koffie of water verkrijgen of naar het toilet gaan. En, indien nodig, kunnen ze over een lokaal beschikken. Zou het nog stevig gaan vriezen dan kunnen we overwegen om lokalen in de Mijlstraat ter beschikking te stellen maar het ziet er – bij deze temperaturen – niet naar uit dat dit nodig zal zijn.’

Het Lintse mobiliteitsplan is meer dan tien jaar oud. Ondertussen is er een hele evolutie merkbaar in de samenleving met een forse invloed op mobiliteit. Daarom heeft het bestuur de intentie om het huidige plan aan te passen aan de hedendaagse normen. De procedure is opgestart om een externe, gespecialiseerde, firma aan te stellen.

Burgemeester Rudy Verhoeven (N-VA): ‘Ook de Lintenaar en mensen die vaak naar Lint komen, gaan nauw betrokken worden bij de opmaak van dit plan en dit gebeurt al van bij de start (nu dus). Ook in de loop van het dossier gaat onze burgers hun inbreng kunnen doen via een participatietraject dat opgenomen wordt door de firma die het plan zal opmaken.’ Wat moet het Lints bestuur zeker meenemen om een duurzaam mobiliteitsplan op te maken? Waar zie je knelpunten? Waar kansen? In een aantal Lintse wijken is de snelheid begrensd tot 30 kilometer per uur. Het bestuur heeft de intentie om binnen de bebouwde kom een bijkomende zone 30 af te bakenen. Verhoeven: ‘Een veralgemeende zone 30 in de bebouwde kom of een deel ervan is een logische keuze voor meer verkeersveiligheid, meer actieve verplaatsingen (fietsen, wandelen) en meer leefkwaliteit voor iedereen. Dus een dubbele win: zowel op vlak van veiligheid als op vlak van gezondheid.’

Ook over de uitbreiding van het aantal fietsstraten, wordt nagedacht. Een fietsstraat is een straat waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Motorvoertuigen zijn toegestaan en er gelden specifieke gedragsregels. De snelheid in een fietsstraat is beperkt tot maximum 30 kilometer per uur. De fietsers in een fietsstraat hebben voorrang. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen de fietsers niet inhalen. Dit zijn maar enkele items van de vele onderwerpen die in een mobiliteitsplan opgenomen worden. Misschien heb je hier suggesties voor, maar ook over parkeren, openbaar vervoer, doorgaand verkeer,… Je kan ze overmaken via https://engage.maplix.com/nl/mobiliteitsplanlint en dit tot zondag 15 januari 2023. (EM / Foto Groen Duffel)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten