• 19/05/2024

Gratis kompas geeft landbouwers en gemeente info over toekomstmogelijkheden

HERENHOUT – Vele landbouwers en gemeentebesturen vragen zich ongetwijfeld af hoe geschikt vrijgekomen bedrijfsinfrastructuur is voor toekomstige landbouwactiviteit. De provincie Antwerpen ontwikkelde hiervoor drie jaar geleden het landbouwkompas. Eerst ging men hiermee aan de slag in Brecht, Essen, Wuustwezel, Kalmthout, Kasterlee en Herselt. Momenteel maken vijftien gemeenten er gebruik van. Nu gaat men voor een volledige uitrol in heel de provincie.

Kris Van Nieuwenhove, diensthoofd landbouw: ‘In de nieuwe digitale tool zie je in één oogopslag wat de kansen en uitdagingen zijn van een bepaalde landbouwzetel. Elke landbouwzetel in het agrarisch gebied is dan ook uniek én elke plek in de open ruimte kent specifieke aandachtspunten. Denk maar aan de uitdagingen rond stikstof, het beperken van hinder richting wonen, of de ontsluiting van de landbouwzetel. Het landbouwkompas brengt 27 uitdagingen en kansen samen.  Die worden op verschillende manieren verzameld.  We maken onder meer gebruik van het gewestplan en vele andere plannen die naast elkaar bestaan. Nu hebben we die mooi gegroepeerd.’

‘Gemeenten en landbouwers kunnen er nuttige info uithalen. Het is voor elk adres in het agrarisch gebied mogelijk om een landbouwkompas te maken. Als er een vergunningsaanvraag voorligt van die site, kan het landbouwkompas info bieden en argumenten aanreiken voor adviezen en besluiten. Aanvankelijk werd elk landbouwkompas individueel en handmatig samengesteld. Nu kan je automatisch landbouwkompassen genereren in het geoloket. De laatste maanden werkte de provincie Antwerpen aan een persoonlijke toegang tot het geoloket voor gemeentelijke medewerkers.’

In het kompas wordt dus informatie gebundeld. Het gaat zowel over vergunningstechnische aspecten als over omgevingskenmerken van een bedrijfslocatie. De locatie waar een herontwikkeling best gebeurt is afhankelijk van het land- of tuinbouwbedrijf. Regelgeving bepaalt waar een bedrijf zich kan ontwikkelen en binnen welke randvoorwaarden. Ook de verwachte mobiliteit op een bedrijf bepaalt mee de optimale locatie.

Kathleen Helsen (CD&V, links op de foto), gedeputeerde voor landbouw: ‘Het landbouwkompas helpt om de match te vinden tussen een plaats en mogelijke landbouwactiviteiten op die plek. Sinds eind vorige maand hebben gemeentelijke ambtenaren die bezig zijn met landbouw en/of ruimtelijke ordening toegang tot het geoloket landbouwkompas. Het staat los van de vergunningsprocedure maar laat wel toe om kosteloos een inschatting te krijgen van de uitdagingen van een locatie waarmee de vaak dure vergunningstrajecten gepaard gaan. Dergelijke uitdagingen vragen van de landbouwer haast altijd bijkomende investeringen om zijn landbouwbedrijf af te stemmen op omgeving, natuur of milieuvereisten.’

‘Ook voor een schepencollege is het landbouwkompas interessant om gaan af te wegen of men een ruimtelijke uitvoeringsplan wil maken voor bepaalde gebieden. Het is mogelijk dat er gebieden in een gemeente liggen waar agrarische activiteiten ruimte moeten krijgen en waar het niet wenselijk is om zonevreemde functies toe te laten. Dan kan men beslissen om een RUP op te maken en te zeggen ‘in dit gebied heb je deze mogelijkheden en is dat niet mogelijk.’ Er zijn heel weinig RUP’s die opgemaakt zijn voor agrarische gebieden. Om open ruimte te vrijwaren zou dit wel wenselijk zijn. Dan pas kan je dit juridisch afdwingen. We hebben wel de Vlaamse Overheid die nauwlettend toekijkt en vanuit Landbouw en Visserij is men heel kritisch over wat nog toegelaten is aan zonevreemde functies in het agrarisch gebied maar het is goed om als lokaal bestuur hiermee aan de slag te gaan.’

Vandaag werd het landbouwkompas onder meer voorgesteld aan medewerkers van gemeenten tijdens één van de vier infosessies die dit najaar worden gegeven. Ze vond plaats in Landbouwbedrijf Loei Dolle Pret van Raf Van Mol (rechts op de foto) in Herenthout. Hij leidde de aanwezigen rond en vertelde hoe hij het landbouwkompas van zijn bedrijfssite al kon gebruiken. Er volgen nog sessies in Geel, Wuustwezel en Ravels. Landbouwers die een landbouwkompas willen aanvragen contacteren best hun gemeente of landbouw@provincieantwerpen.be

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten