• 21/06/2024

Gouverneur start participatief overleg in verband met Haventracé

ANTWERPEN – Gouverneur Cathy Berx zat een eerste keer samen met de leden van de overkoepelende werkbank Haventracé over het complex project ‘Oostelijke Verbinding’, gesitueerd in Antwerpen, Stabroek, Kapellen, Schoten, Schilde, Brasschaat, Wijnegem, Ranst, Wommelgem, Zandhoven, Wuustwezel, Kalmthout, en Brecht. Dit was meteen de start van de ambitiefase waarin een verdere verkenning van doelstellingen en ambities centraal staan. Het complex project heeft als algemene doelstelling om het oostelijke traject van het Haventracé te realiseren.

Doorgaand verkeer en havengerelateerd verkeer zo veel mogelijk via een noordelijk alternatief rond de stad leiden met oog voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de omgeving. Dat is het opzet van het Haventracé. Hieraan werken alle betrokken maatschappelijke actoren samen in de werkbanken. Het Haventracé maakt deel uit van het Antwerpse Toekomstverbond, samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de R1 en het nastreven van een modal split van 50 procent duurzame verplaatsingen. Dit verbond werd in 2017 gesloten tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland. Samen willen de partners een bereikbare en leefbare Antwerpse regio realiseren.

Berx: ‘Prioritair realiseren we de optimalisatie van de E34-West en een tweede Tijsmanstunnel. Hiervoor is het programma al grotendeels uitgewerkt. Voor het oostelijke traject van het Haventracé is verder onderzoek en afstemming met andere projecten nodig. Voor alle deelprojecten zetten we de brede en gewaardeerde samenwerking met alle betrokken maatschappelijke actoren verder in de werkbanksessies.’

Op voorstel van minister Lydia Peeters (Open Vld) en minister Zuhal Demir (N-VA)  nam de Vlaamse regering op vrijdag 11 december 2020 de startbeslissing voor het complex project ‘Oostelijke Verbinding’. Dit opent het proces om op een geïntegreerde manier te komen tot het voorkeursbesluit over het oostelijke traject van het Haventracé. Het complex project heeft als algemene doelstelling het oostelijke traject van het Haventracé te realiseren. De startbeslissing verankert de verschillende doelstellingen rond infrastructuur, leefbaarheid, omgevingskwaliteit, klimaatrobuustheid en maximale co-creatie.

Het onderzoek zal alle opties nagaan om deze weginfrastructuur te integreren met de infrastructuur voor duurzame modi, waaronder spoor- en tramlijnen, leidingstraten en fietsnetwerken. Het complex project ‘Oostelijke Verbinding’ beoogt daarnaast een pakket aan maatregelen en ingrepen die de omgevingskwaliteit in de brede regio moet verbeteren.

Tijdens de Haventracé-werkbank is het participatief overleg voor het complex project ‘Oostelijke Verbinding’ van start gegaan. De brede kijk van dit project, vraagt een verdere verkenning van doelstellingen en ambities. In de eerste helft van 2021 worden wensen, randvoorwaarden en mogelijkheden ten aanzien van de brede doelstellingen verder uitgediept en besproken in gebiedsgerichte workshops met de werkbankleden en lokale besturen. (EM /Afbeelding Vlaanderen.be)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten