• 19/05/2024

Gouverneur bracht vanochtend werkbezoek aan Umicore in Hoboken

HOBOKEN – Umicore Hoboken verwelkomde vanochtend gouverneur Cathy Berx op haar site. Haar bezoek markeert het afronden van een nauwe samenwerking tussen de federale Dienst Noodplanning van de gouverneur, Brandweer Zone Antwerpen en Umicore om haar noodplanning en veiligheidsmaatregelen op vlak van brandveiligheid in het bijzonder, te verbeteren.

Het samenwerkingstraject en maandelijks overleg werden in de zomer van 2020 opgestart, nadat verschillende incidenten op de site tussen 2018 en 2020 leidden tot onbegrip en ongerustheid bij de buurtbewoners in de wijk Moretusburg, die vlak naast het fabrieksterrein ligt. De site van Umicore is een Seveso-site die edelmetalen en andere non-ferro metalen recycleert uit industriële bijproducten en uit elektronica om deze nadien opnieuw te gebruiken.

Tijdens het bedrijfsbezoek van de gouverneur werden de resultaten voorgesteld van dit diepgaande samenwerkingstraject, alsook de investeringen die Umicore deed om interne noodplanning en veiligheid op en rond de site te verbeteren. Daarnaast werden een aantal milieuverbeteringsprojecten op het bedrijfsterrein toegelicht. Umicore investeerde al geruime tijd 25 miljoen euro per jaar in projecten die de milieuresultaten verbeteren.

Berx: ‘Omwille van het gebruik van metaalhoudende grondstoffen en noodzakelijke reagentia en toeslagstoffen die nodig zijn in het recyclageproces van onder meer edelmetalen is Umicore een Sevesobedrijf, één van de vele op het grondgebied van de provincie Antwerpen.’ België telt in totaal meer dan 400 Sevesobedrijven, waarvan ongeveer 100 gevestigd zijn in de provincie Antwerpen.

Deze bedrijven vragen om superieure veiligheidsmaatregelen en waakzaam toezicht. Voor Umicore Hoboken, gevestigd in een woonwijk, moet de lat extra hoog liggen voor wat betreft veiligheid en milieuzorg. Indien er zich toch een incident voordoet, moet het bedrijf hier op een correcte manier mee omgaan. Dit betekent dat er een perfect werkend noodplan is, dat de transparantie naar de overheden maximaal is en dat het bedrijf snel, open en correct communiceert naar de buurtbewoners. Aan deze punten werd er de voorbije jaren intensief en samen met de verschillende veiligheidspartners gewerkt.  Ik ben dan ook tevreden met de resultaten die we vandaag kunnen voorleggen.’

Johan Ramharter, Senior Vice President en directeur van de Umicore site: ‘Na drie jaar intens en vakkundig samenwerken met de diensten van de gouverneur hebben we de noodplanning en de brandveiligheid op onze site aanzienlijk verbeterd. Onze interne noodplanning is veel robuuster geworden, doordat we onze noodprocedures op elkaar hebben afgestemd en er, in overleg, concrete maatregelen op het fabrieksterrein aan hebben gekoppeld.’

Voorbeelden van brandveiligheidsmaatregelen die we op het fabrieksterrein genomen hebben, zijn het plaatsen van extra blusvoorzieningen (vier reservoirs van 1 000 kubieke meter elk), het plaatsen van acht extra brandweerkranen en veertien collectoren, of verdeelpunten, het uitbreiden van de interne bedrijfsbrandweer – zeven in plaats van vijf collega’s zijn permanent op de site aanwezig – en het in kaart brengen van de brandrisico’s voor alle diensten en productie-afdelingen op de site en het aftoetsen van de toestand van het gebouw aan de regelgeving. Dit gebeurde door een externe brandexpert. De focus lag op preventie met het weren van brandrisico’s, het tijdig detecteren van afwijkende situaties en de veilige bestrijding door de brandweer. Daarnaast is het crisisteam, dat werkt met een permanentiesysteem en samenkomt wanneer er zich een incident voordoet, uitgebreid van 22 naar 68 leden. (EM / Foto Umicore)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten