• 23/05/2024

Glasvezelnetwerk in Herentals, gemeente Olen ontevreden over komst detentiehuis

HERENTALS – Aannemer Circet voert in opdracht van Fiberklaar in de maand januari en februari werkzaamheden uit voor de uitrol van een glasvezelnetwerk in het centrum van Herentals. Het verkeer zal overal kunnen passeren en maar beperkt gehinderd worden.

In een eerste fase komen vanaf morgen de Grote Markt (huisnummer 4-32), de Kloosterstraat (volledig), de Nonnenstraat (huisnummer 45-61) en het Lantaarnpad (huisnummer 1-3) aan bod. De werkzaamheden duren een tweetal weken. Vervolgens worden de rest van het Lantaarnpad, de Bovenrij (huisnummer 78-88) en de Nonnenstraat (huisnummer 25-43) afgewerkt. Het einde van deze werkzaamheden staat eind januari gepland. Ook zijn vanaf morgen de Rozenstraat, de Leliestraat, de Tulpenstraat, de Azaleastraat, het Dahliaplein en het Bloemenplein aan de beurt. Die werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen. Op maandag 23 januari start de aannemer aan de zijde met oneven huisnummers van het Hofkwartier en de Grote Markt. De zijde met de even huisnummers is op maandag 6 februari aan de beurt. Omwille van deze werkzaamheden verhuist op vrijdagen 27 januari en 10 februari een deel van de marktkramers naar de Augustijnenlaan. De vooropgestelde begin- en einddata zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

De Regie der Gebouwen heeft een bod uitgebracht op het gebouw van het voormalige Olense woonzorgcentrum De Sterrewijzer. Justitie wil er een detentiehuis in oprichten. In het detentiehuis zouden een 50-tal personen kunnen wonen in afwachting van hun vrijlating. Het lokaal bestuur Olen is geen voorstander van een detentiehuis op zijn grondgebied. Burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V, zie afbeelding): ‘We hebben onze bezorgdheden al meermaals overgemaakt. De plannen tegenhouden, kunnen we niet.’

Bouquillon: ‘De site is in private handen wat wil zeggen dat de eigenaar vrij is om te kiezen aan wie hij verkoopt. Recent kregen we de bevestiging dat de Regie der Gebouwen het gebouw effectief gekocht heeft.’ In het detentiehuis worden personen geplaatst die een straf uitzitten van maximaal drie jaar. Veroordeelden voor terrorismefeiten en seksuele misdrijven komen niet in aanmerking.

‘De voormalige site van De Sterrewijzer ligt decentraal, in een woonwijk in onze gemeente. De komst van een detentiehuis brengt naast een verhoogd onveiligheidsgevoel voor omwonenden, ook een grote mobiliteitsdruk met zich mee. Bovendien hebben we de laatste jaren in deze buurt heel wat stappen gezet om er een woonzorgzone te creëren. Een detentiehuis oprichten in deze wijk doet al onze plannen teniet. Bovendien vermelden de verkavelingsvoorschriften duidelijk de zorgfunctie van het voormalige pand De Sterrewijzer.’

‘Op dinsdag 17 januari om 19.30 uur organiseert Justitie een infomoment voor alle Olenaars in lokaal dienstencentrum Komie Geire, Herentalseweg 1. Inwoners krijgen hiervoor een uitnodiging in hun brievenbus. Om organisatorische redenen vragen we om vooraf in te schrijven via olen@detentiehuis.be. Ook voor bijkomende vragen over het detentiehuis kan je dit mailadres gebruiken. De medewerkers van Justitie bekijken en beantwoorden je vragen.’ (EM / Afbeelding CD&V)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten