• 21/06/2024

Gezondheidsonderzoek bij 200 jongeren in Hoboken, Hemiksem en Kruibeke

HOBOKEN – Al geruime tijd is er bij de omwonenden rond de Umicore site in Hoboken ongerustheid over de blootstelling aan metalen, en de effecten ervan op de gezondheid. Om een beeld van de situatie te krijgen, start dit najaar een humaan-biomonitoringsonderzoek bij 200 jongeren van veertien- en vijftien jaar uit Hoboken, Hemiksem en Kruibeke. De studie zal een grondige inschatting maken van de gezondheidsrisico’s voor de bevolking ten gevolge van de blootstelling aan lood, cadmium, arseen en roetdeeltjes. Het onderzoek komt er in opdracht van de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, de provincie Antwerpen en Umicore.

De studie wordt uitgevoerd bij jongeren die wonen binnen een straal van drie kilometer rond de Umicore site. In hun bloed of urine worden metalen (lood, cadmium en arseen) en roetdeeltjes gemeten. Een vergelijking met meetresultaten uit heel Vlaanderen en met toetsingswaarden zal meer leren over de ernst van de blootstelling. De resultaten worden op groepsniveau in verband gebracht met gezondheidsparameters: bloeddruk, schildklierhormonen, nierfunctie, merkers voor DNA-schade, gedrag, longfunctie,… Zo kan men de effecten van de blootstelling aan milieuvervuiling op het lichaam bestuderen.

Via humane biomonitoring (HBM) worden blootstellingsroutes bestudeerd door de waarden van milieuvervuilende stoffen in bloed en urine in verband te brengen met omgevingsfactoren (waaronder woningkenmerken, weersomstandigheden, …) en levensstijl (bijvoorbeeld eten van lokale voeding, hygiënemaatregelen, …). Deze informatie wordt bekomen uit de vragenlijsten van de deelnemers. Aanvullend wordt een set van milieumetingen uitgevoerd om deze verbanden te ondersteunen.

HBM meet vroegtijdige signalen, veranderingen in het lichaam nog voordat er sprake is van ziekte. De doelgroep van jongeren is uitermate geschikt omdat puberteit een gevoelige periode is, omdat jongeren de lokale blootstelling goed weerspiegelen (geen historische blootstelling) en omdat er nog geen vertekening is omwille van arbeidsblootstelling. De informatie zal dienen om een omgevings- en gezondheidsbeleid voor de regio te ontwikkelen. Ook voor Umicore zal dit onderzoek meer wetenschappelijke informatie en inzichten verschaffen over de aanwezigheid van haar industriële activiteit in de omgeving.

Doorheen de studie is er aandacht voor het betrekken van de lokale bevolking via een participatief traject. Er wordt bij de start gepeild naar hun bezorgdheden en verwachtingen, zodat er bij de interpretatie van de resultaten maximaal rekening kan worden gehouden met de lokale context. Lokale organisaties zullen uitgenodigd worden om de studie van dichtbij op te volgen in een klankbordgroep.

De uitnodigingen voor de deelnemers zullen vertrekken in de loop van volgende maand. De onderzoeken vinden plaats in 2023. De resultaten worden verwacht in 2024. Voorafgaand zijn er twee informatievergaderingen voor het algemene publiek: op dinsdagavond 25 oktober in Jeugd- en Cultuurcentrum Gravenhof in Hoboken en ’s anderendaags online. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten