• 20/06/2024

Gezamenlijk project van Vlaamse en federale regering rond handel met VK

ANTWERPEN  – Het Verenigd Koninkrijk is steeds een enorm belangrijke handelspartner geweest voor onze Vlaamse bedrijven. In de jaren voorafgaand aan de Brexit was het Verenigd Koninkrijk de vierde handelspartner van Vlaanderen. Ongeveer 60 procent  van de exportactiviteiten van de Vlaamse transport- en logistieksector was gericht op het VK. De Brexit werpt moeilijkheden op om de tot nu toe vrije handel tussen havens te onderhouden. Het proces om handel te voeren met niet EU-landen is moeilijk, log en ontransparant.

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie en Innovatie, en Vincent Van Peteghem, federaal minister van financiën (beiden CD&V), slaan de handen in elkaar om met een innovatief platform de handel met het VK te stroomlijnen en te vergemakkelijken. De resultaten van de voorbereidende studie zijn beloftevol. Daarom gaan de Port of Antwerp-Bruges en het Vlaams Instituut voor de Logistiek het datadelingsplatform en fysieke servicepunten bouwen.

Brouns: De uitbouw van dit systeem is nog nooit eerder in de wereld gezien. Vlaanderen toont zichzelf nog maar eens als een absolute topregio op het vlak van innovatie en met Gateway²Britain overwinnen we niet enkel de gevolgen van Brexit, we stroomlijnen onze volledige internationale handel met het Verenigd Koninkrijk om efficiënter samen te werken met onze volledige logistieke sector. Dit zal ons wereldwijd verder op de kaart zetten als een voorbeeldland inzake logistiek. Dit project is een enorme samenwerking en ik ben trots dat mijn collega-minister Vincent Van Peteghem en ik samen met zoveel partners met de neus in dezelfde richting kijken naar een bloeiende toekomst.’

Van Peteghem: Nog meer dan een gatekeeper in de strijd tegen illegale handel en criminele netwerken, is onze Douane cruciaal om de handel met derde landen zoals het Verenigd Koninkrijk vlot en efficiënt te laten verlopen. De Douane speelde een voortrekkersrol in de voorbereiding van de Brexit om de continuïteit én competitiviteit van onze ondernemingen te blijven garanderen. Vandaag staat de Douane paraat om ook nu de rol van betrouwbare partner op te nemen en haar expertise, ervaring en streven naar voortdurende innovatie en digitalisering ter beschikking te stellen van de Vlaamse overheid en alle betrokken ondernemingen.

Daan De Vlieger (zie foto), projectcoördinator bij Deloitte: ‘We moeten vaststellen dat de Brexit niet nieuw is. Het referendum dateert van zeven jaar geleden en de feitelijke uitwerking, althans op handelsgebied, van twee jaar geleden. Vandaag is het moment gekomen dat wij na een, gedegen voorbereidende fase, denken een oplossing te hebben die kan bijdragen aan een betere handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. De Brexit is een voortdurend gegeven. Er waren al in het eerste uur heel wat aanpassingen nodig binnen de bedrijven en administraties om met de nieuwe realiteit om te gaan maar die is er om te blijven. Douaneformaliteiten zijn er elke dag voor elke vracht die vanuit Belgische havens naar het VK vertrekken en vice versa. Dat is een administratieve knoop waar heel wat bedrijven tot op de dag van vandaag mee worstelen.’

‘Voor de Brexit waren al een hele resem partijen bij de logistieke keten van en naar het Verenigd Koninkrijk betrokken. Sinds 2021 zijn er nog meer partijen bijgekomen. We zijn – samen met de bedrijven, de logistieke partners en de betrokken overheden – gaan kijken waar de angel precies stak en hoe we daar een antwoord aan zouden kunnen bieden. Dat kan niet door douaneformulieren te verminderen, laat staan afschaffen.  Zo werd het Gateway²Britain- (G²B )concept  vormgegeven  en een aanpak van op elkaar aansluitende pijlers uitgewerkt. Het datadelingsplatform  is een grensoverschrijdend platform waarop data en digitale documenten door alle partijen in de logistieke keten kunnen worden gedeeld waardoor transparantie ontstaat in het administratieve proces rond grensformaliteiten en -controles. Het doel van het G²B fysieke servicepunt is om kmo’s te ontzorgen van enkele Brexit-gerelateerde taken en administratie. Een eerste versie van het digitale platform Gateway²Britain wordt tegen het einde van dit jaar in gebruik genomen.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten