• 21/06/2024

Genootschap Cantecroy in Mortsel knoopt aan met traditie van armentafel

MORTSEL – Vandaag vierde het Genootschap Cantecroy in Mortsel zijn derde verjaardag. Traditiegetrouw verzamelen zij op de derde zondag van september, de zondag na de jaarmarkt.

Vandaag werd een traditie in ere hersteld.  Voorzitter Patrick Hapers: ‘Vroeger gaven de heren van Cantecroy ‘tarwe’ in de vorm van brood aan de ‘armentafel’ als bijdrage voor mensen in armoede. Vanaf dit jaar zetten we deze traditie verder door een cheque te schenken aan ‘In de buurt’ zodat zij hiervoor brood of voeding kunnen aankopen voor de mensen die het nodig hebben.’ Een cheque van 210 euro – het equivalent van 100 broden – werd geschonken aan ‘In de buurt’.

De bijeenkomst op het kasteeldomein Cantecroy begon met het voorlezen van gedichten die op vraag van de Genootschap geschreven werden door enkele dichters van Kunstkring Sirkel. Op de Open Monumentendag vorige zondag werden deze voor het eerst getoond. Martin Heyligen vertelde over de traditie van de armentafel. ‘In de zestiende eeuw hadden 1 000-den mensen een karig bestaan en leefden ze van de vrijgevigheid, de financiële of materiële steun van kloosters, corporaties, rijke burgers en edelen. Uitbuiters gingen er met de beste aalmoezen vandoor door hun kinderen langs de straten en aan kerken te laten bedelen.’

‘Karel V vaardigde op 5 oktober 1531 een ordonnantie uit voor gans zijn rijk die het bedelen verbood. Door de zorg van de bedeling van steun en geld toe te vertrouwen aan de ‘bequaemsten ende beste gequalifieerden’ van de stad en provincies, verzekerde hij een rechtvaardige verdeling en kon hij meteen, dankzij het samenbrengen van al die ingezamelde gelden, een versnippering van de fondsen vermijden. Er kwam in iedere parochie een ‘Armentafel.’ De Armentafel van Mortsel bezat 5,3 hectare grond die konden verhuurd worden. De huurgelden werden gebruikt om de armen te helpen. De gronden waren giften van vooral de Heren van Cantecroy en van Jonkvrouw Quintyns.’

Die traditie werd vandaag in ere hersteld. De cheque ging naar ‘In de buurt.’ Penningmeester Dirk Vermeesch: ‘Onze vzw werd in 2014 opgericht door vrouwen die aan de schoolpoort kinderen zagen met lege brooddozen. Zij merkten dat gewone hulp voor hen niet voldeed. Onze vzw werd opgestart in het Lepelhof en nu zitten we in De Meerminne. We hebben een 100-tal vrijwilligers en de vzw steunt op drie pijlers: voedselbedeling op vrijdag aan minderbedeelden die vooral worden doorverwezen door het OCMW, een geefwinkel in het Fort en een buurthuis – waarvan we de werking hebben moeten stopzetten door corona. We hopen het binnenkort opnieuw te kunnen opstarten. Nu stellen we voedselpakketten samen die huis-aan-huis worden geleverd. Onze ‘klanten’ zijn een 150-tal gezinnen waarvan 90 procent in Mortsel woont en de anderen in de buurgemeenten. Deze maand nog wordt een soortgelijk initiatief opgestart in Boechout door De Maanlanders. Vorige week ontvingen we van de concerten Mortsel Dorp 1 000 euro en we krijgen producten die op vervaldag komen van Delhaize, Colruyt en Aldi. Bovendien mogen we op vrijdagochtend brood ophalen bij bakkers in de buurt. Gelukkig maar want nog teveel mensen halen hun neus op voor ons initiatief. Dat mochten we gisteren op de jaarmarkt nog ondervinden.’ Meer info: www.genootschapcantecroy.be, https://indebuurtvzw.be/

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten