• 27/05/2024

Ria Van den Heuvel

Gemeenteraadsvoorzitter bezorgd over toekomst van Boechout en andere lokale besturen

BOECHOUT –  Gemeenteraadsvoorzitter Ria Van den Heuvel (PRO Boechout & Vremde) maakt zich zorgen over de vele niet ingevulde functies en openstaande vacatures in de  gemeente Boechout. Het gaat over kernposities en -opdrachten voor de ondersteuning en uitvoering van het lokaal beleid.

Volgende kernfuncties zijn momenteel vacant in Boechout: omgevingsambtenaar, coördinator burger en welzijn (sociaal- en welzijnsbeleid), deskundige patrimonium, deskundige openbare werken en mobiliteit. Ook is er een tekort aan medewerkers in de buitenschoolse kinderopvang en de groenvoorziening.

Van den Heuvel: ‘Boechout is helaas ook niet het enig lokaal bestuur dat zo mogelijk in de problemen komt. Ondanks de vele acties en aanwervingscampagnes die Boechout onderneemt en die onze burgemeester uitvoerig toelichtte in zijn antwoord op mijn vragen tijdens de gemeenteraad, geraken ze niet ingevuld. ‘

‘De dienstverlening aan de bevolking kan in het gedrang komen met bijvoorbeeld langere wachttijden. Investeringen in bijvoorbeeld openbare werken of patrimonium worden later uitgevoerd dan gepland of zelfs geschrapt.’

‘Er komt extra druk en overbelasting met gevaar voor uitval en burnout bij de uitgedunde diensten en de medewerkers daar en vertrek van de blijvers. Het kostenplaatje loopt op door de uitbesteding aan freelancers en nieuw opgerichte dienstverleningsbedrijfjes.’

‘Maar het ergste van al is de ondermijning van de bestuurskracht van de lokale overheid. De lokale overheden kregen er de laatste jaren terecht steeds meer bevoegdheden en taken bij. Deze opdrachten laten uitvoeren door freelancers of consultants die tijdelijk worden ingehuurd en geen deel uitmaken van de personeelsgroep en de organisatie vind ik problematisch.’

‘Ze worden niet aangestuurd en gecoacht door de algemeen directeur en het managementteam, waardoor het ambtenarenkorps ‘verzwakt’ en gemeenschappelijkheid en teamwork verdwijnt.’

‘De kennis en kunde moet opgebouwd worden in de eigen organisatie, zodat visie en beleid op de lange termijn mogelijk blijft.’

‘Zonder uitgewerkte visie, zonder kennisopbouw in de eigen gemeentelijke organisatie, dreigt een beleid met weinig continuïteit, een ‘plikplok’-aanpak en ‘cherry-pikking’ (versieren met kleine gemakkelijke dingen.’

‘Het is voor mij duidelijk dat er een aantal acties en besluiten moeten genomen worden op Vlaams niveau.’

‘Er moet nagedacht worden om bepaalde functies, zoals bijvoorbeeld een omgevingsambtenaar, wettelijk alleen nog maar te laten ressorteren onder de overheid en niet over te laten aan de privé.’

‘In het kader van de regiovorming kan de Vlaamse overheid ook nadenken om clusters van ambtenaren ter beschikking te stellen om lokale besturen te ondersteunen.’

‘De Vlaamse overheid moet zo evolueren van een ‘hogere overheid’ naar een meer faciliterende overheid voor lokale besturen.’

‘Besturen uit onze regio maken best afspraken over eventuele samenwerking en een zelfde rechtspositieregeling voor alle ambtenaren om ‘concurrentie’ tussen lokale besturen uit te sluiten . Een goed HR-beleid wordt bovendien onontbeerlijk.’ (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten