• 18/07/2024

Gemeenten zetten minstens één shuttledienst in naar Lints vaccinatiecentrum

BOECHOUT – Er is meer nieuws van de eerstelijnszone ELZ-ZORA in verband met het vaccinatiecentrum dat zal worden opgetrokken in de AED studios in Lint. Vaststaat is dat er alvast één shuttledienst wordt ingezet, mogelijk worden dat er meerdere.

Vorige week gaf Bart Seldeslachts (N-VA), burgemeester van Kontich, tekst en uitleg. U vindt die elders op deze website. Nu was het aan Boechouts burgemeester, Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde, zie foto ): ‘De bedoeling is dat we vaccins toedienen per categorie mensen. We willen vermijden dat bijvoorbeeld in Boechout 25 procent van de bewoners zijn gevaccineerd en in Edegem vijf procent. De discussie tussen de burgemeesters duurde lang omdat UZA als vaccincentrum werd voorgesteld. Dat wordt nu onze reserve-hub, die zich ook zal bekommeren over de thuisvaccinaties. Om mensen die slecht te been zijn te helpen wordt er een shuttledienst ingezet tussen het station Kontich/Lint en de AED studios.’

Elke gemeente krijgt een bepaalde rol toebedeeld. T’Sijen: ‘Mortsel en Boechout zijn de trekkers, Edegem onderhoudt de contacten met het UZA en zorgt voor het call center, Lint en Hove staan in voor de mobiliteit en Kontich voor de vrijwilligers. Op dit moment zijn we bezig met het aanstellen van managers die onder meer een taakverdeling opstellen voor de ondertussen bijna 1 000 vrijwilligers. De overheid verstuurt uitnodigingen in drievoud: per brief, per sms en per e-mail. Elke donderdag om 16 uur is er een vergadering met de betrokken burgemeesters. Het vaccinatiecentrum zal zeven op zeven dagen geopend zijn. We streven naar veertien uur bereikbaarheid per dag maar dat kan ook twaalf of tien uur worden, rekening houdend met het aantal beschikbare medewerkers en de vaccins.’

‘We hebben de vraag gesteld of we het centrum tijdelijk mogen sluiten indien er geen vaccins ter beschikking zijn. We werken samen met de minder mobielencentrale en we hebben ook een aanbod gekregen van taxi-maatschappijen. Lint bekijkt in hoeverre we  ook een shuttledienst kunnen inschakelen die vanuit de diverse gemeenten een vaste route rijdt. Zij gaan dus de mensen in hun wijk oppikken en afzetten aan AED. Reizen Lauwers heeft zich hiervoor kandidaat gesteld maar er zijn ook offertes van andere maatschappijen.’

‘Ondertussen krijgen de burgemeesters dagelijks lijsten met namen van personen (met hun adres) die in quarantaine meten blijven. Hierdoor krijgen we een overzicht van het aantal besmette personen per wijk. De burgemeester van Antwerpen heeft daar al handig gebruikt gemaakt door aan de alarmbel te trekken met betrekking tot de situatie in de Joodse wijk. Ik sta in overleg met de scholen. Indien we een vermoeden hebben dat iemand zich niet aan de quarantaine houdt dan kunnen we daar de wijkagent op afsturen. In geen geval zullen identiteitsgegevens doorgegeven worden van personen tussen mij en de schooldirecties.’

Aan het begin van de Boechoutse gemeenteraad werd Fernando Marques da Silva (PRO Boechout & Vremde) aangesteld als opvolger van Nancy Vanhees, die om persoonlijke redenen opstapt. Vanhees: ‘Ik blijf in stilte achter de schermen actief binnen PRO. Ik heb onder meer nog ideeën rond dierenwelzijn waar we met onze partij werk van gaan maken. Ik heb mij ook ingezet rond verkeersveiligheid, onder meer bij de her-aanleg van de dorpskern van Vremde en met het bord ‘spelende kinderen’. Dit thema blijft mij interesseren. Ik sluit niet uit terug kandidaat te zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten