• 27/05/2024

Gemeentebestuur van Mol deelt verontwaardiging over nieuwe dienstregeling De Lijn

MOL – Het gemeentebestuur van Mol begrijpt en deelt de ontgoochelde reacties vanuit verschillende gehuchten over de gewijzigde dienstregeling van De Lijn van en naar het Centrum.

Anneleen Dom (N-VA), schepen van mobiliteit: ‘De buslijnen van en naar Turnhout worden met het nieuwe vervoersplan versterkt én er komt een vaste verbinding met Meerhout, terwijl we duidelijk een achteruitgang vaststellen van onze vaste busverbindingen met de gehuchten Wezel, Gompel en Ezaart. In de aanloop naar de wijzigingen maakten we achter de schermen al meermaals onze bezorgdheden kenbaar bij De Lijn.

 Diverse verenigingen (OKRA Rauw, Dorpsteam Gompel, Seniorenraad en Buurtwerk Wezel ‘’Werkgroep Mobiliteit) hadden er in een open brief aan het schepencollege van Mol op aangedrongen om hen te steunen. Enkele citaten:

 ‘Wanneer we de nieuwe planning in detail bekijken, vinden we geen positief nieuws voor inwoners van Gompel, Rauw, Wezel en Ezaart. Het aanbod wordt verminderd of valt zelfs volledig weg en de reistijden nemen enorm toe.’

‘Het valt te verwachten dat veel mensen zullen zoeken naar alternatieven: de kinderen naar school brengen, de consultatie in het ziekenhuis, het dagje shoppen zal toch weer met de wagen gebeuren, met files en onveilige verkeersdrukte tot gevolg. Een gebrekkige bereikbaarheid , zeker buiten de spitsuren (examenperiodes), kan een negatieve impact hebben op het leerlingenaantal in de Molse scholen, zeker wanneer scholen buiten de gemeentegrenzen plotseling beter bereikbaar zijn.’

‘Voor dit alles voorziet De Lijn een evaluatieperiode van twee jaar. Dit is volgens onze mening veel te lang. Op basis waarvan zal de evaluatie gebeuren? Klachten zullen logischerwijze snel afnemen in de tijd. Wij vragen dan ook met aandrang dat de gemeente zelf initiatief neemt en een evaluatiemoment organiseert in de betrokken gehuchten. Een goed moment zou bijvoorbeeld rond de eerste schoolvakantie in februari zijn.’

 Voor de wijzigingen van het busaanbod volgt De Lijn de richtlijnen van het decreet Basisbereikbaarheid van de Vlaamse overheid. Deze werden binnen de Vervoerregio Kempen vertaald naar de praktijk. Het aanbod aan openbaar vervoer werd dus op regionaal niveau geanalyseerd waardoor lokale bekommernissen veel minder doorwegen. Dom: ‘Paradoxaal genoeg spelen de aanwezige treinverbindingen richting Antwerpen en Limburg op dit moment sterk in ons nadeel, aangezien er volgens de nieuwe visie geen zogeheten ‘treinparallellen’ mogen bestaan voor de bus. Het gemeentebestuur blijft evenwel ijveren voor een vaste busverbinding tussen het Centrum en de gehuchten.

 Vanaf zaterdag komt er een nieuwe vaste verbinding met uurfrequentie tussen Meerhout en Mol (buslijn 23). Hierdoor kunnen ook de inwoners van Heidehuizen gemakkelijker de bus nemen. Bovendien komt er vanaf juli een extra bushalte aan woonzorgcentrum Hemelrijck. De bus tussen Lommel en Geel (de vroegere 84, vanaf 6 januari wordt dit 83) rijdt in de toekomst via de rotonde van Wezel en vervolgens via Balen naar Mol, dus niet langer via Gompel. Inwoners van Gompel kunnen in de spitsuren wel de nieuwe buslijn 172 nemen. Op andere momenten vormt de nieuwe flexbus, de opvolger van de vroegere belbus, een alternatief. De verbinding tussen Ezaart en Geel valt ook weg. De trein tussen Mol en Geel vormt hiervoor volgens De Lijn een alternatief. Wie persoonlijk advies wil kan onder meer elke vierde maandag op een stand van De Lijn terecht op de dinsdagmarkt op het Rondplein. Lees ook https://antwerpspersbureau.be/enorm-veel-wijzigingen-aan-openbaar-vervoer-in-het-zuiden-van-de-kempen-vanaf-zaterdag/ (EM)

 

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten